december 07 - 2022

Beleggen, een werk van lange adem

Robert Van de Walle. Voormalig joduka en een monument uit onze Belgische sportgeschiedenis. Zijn palmares is indrukwekkend. Tijdens de finale van de Olympische Spelen van Moskou (1980) behaalde Van de Walle goud, het hoogst haalbare voor elke sporter. Vier jaar later in Los Angeles (1984) verloor hij in de eerste ronde.

Zijn wereld stortte in. Het besef ook dat een volgende kans pas zou komen 4 jaar later. Desalniettemin slaagde hij erin om tijdens de Spelen in Seoul (1988) opnieuw het podium te halen.

Zijn grootste troef? Mentale sterkte en een grote portie doorzettingsvermogen! De parallel met beleggen is onmiskenbaar.

Zwaartekracht.

Het voorbije jaar zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de Russische inval in Oekraïne. De eerste oorlog in lange tijd op het Europese continent. Economisch gezien zal 2022 ook het jaar zijn van de torenhoge inflatie en de forse stijging van de beleidsrentes. Elk woord van de centrale bankiers werd door beleggers geanalyseerd, gewikt en gewogen. Elke aankondiging van een volgende rentestijging werd gevolgd door een klap op de financiële markten.


Op zich niet zo onlogisch. Je zou de betekenis van de rente voor de financiële wereld kunnen vergelijken met wat de zwaartekracht betekent voor onze aarde. Zonder zwaartekracht vliegt alles omhoog. Bij lage rentes blijft alles stijgen ('There is no alternative', weet je wel). 10 jaar lang hebben bedrijven, consumenten en dus ook beleggers geprofiteerd van het 'gratis geld'-beleid van de centrale banken. Elke glooiing in de economie werd vakkundig gladgestreken. Gemeten over de laatste 13 jaar stond de Amerikaanse korte termijnrente gedurende 9 jaar op zijn laagste niveau ooit van 0,25%. De Europese Centrale Bank (ECB) hield de beleidsrente de afgelopen 6 jaar steevast op 0%. Maar, zoals steeds snijdt het mes steeds aan twee kanten. Zo creëer je een economische groei die structureel sneller evolueert dan de arbeidsmarkt, met krapte en inflatie tot gevolg. Dit jaar verhoogde de ECB de korte termijnrente naar 2%, de Amerikaanse Centrale Bank (FED) tot dusver naar 4%. Iets wat beleggers ervaren als weerstand, met alle gevolgen van dien.

Correlatie.

2022 zal ook het jaar zijn waarbij we met zijn allen armer zijn geworden. De belangrijkste reden hiertoe is de forse stijging van de levensduurte in combinatie met een waardedaling van zowat elke activaklasse. Gemiddeld genomen daalden wereldwijde aandelenindexen met 20%, obligaties met 15% en goud met 10%. Om nog niet te spreken over de evolutie van individuele bedrijven zoals Tesla (-51%) of speculatieve activa zoals Bitcoin (-62%). Grote uitzondering was de World Energy Index, een verzameling van de grootste beursgenoteerde energiebedrijven. Sinds begin dit jaar noteert deze inde +44%.

Belangrijkste instrument om schommelingen tegen te gaan binnen je vermogen is spreiding en dit met het oog op een negatieve correlatie. Een negatieve correlatie betekent dat de ene variabele toeneemt, terwijl de andere afneemt. Als de correlatiecoëfficiënt gelijk is aan 0, is er geen verband tussen de variabelen en kan je echt spreken over spreiding. Als echter elke activaklasse daalt is het effect op korte termijn uiteraard ongunstig.

Bear Market versus Bear Market Rally.

Sinds midden oktober zien we een forse herneming van zowel de aandelenmarkten, de obligatiemarkten alsook de goudkoers. Het woord euforie is hier op zijn plaats. Maar ... juichen beleggers niet te vroeg?

Op korte termijn zijn er zeker gunstige factoren te vinden om de stijging te motiveren:

  • De uitkomst van de midterm verkiezingen in Amerika als positief beschouwd door beleggers. De Democraten behouden de meerderheid in de Senaat, de republikeinen veroveren een meerderheid in het Huis van afgevaardigden. Op die manier ontstaat er een evenwicht binnen de Amerikaanse politiek en is de kans op excessen kleiner geworden.
  • Voorzitter Jerome Powell gaf eind november te kennen 'dat er een kans bestaat' dat de FED vanaf december de rente met minder grote stappen zal verhogen.
  • Afgelopen vrijdag nog kwam de VS met cijfers over een arbeidsmarkt die er sterker groeide dan verwacht. Daardoor is (ten onrechte) de angst voor een recessie afgenomen.

Klaarblijkelijk 3 elementen voor een fors feestje op de beurzen. Zo steeg tussen 12 oktober 2022 en 30 november 2022 de Nasdaq (USD) met 11%, de Eurostoxx 600 (EUR) met 14%, MSCI China (USD) met 15% en de MSCI Industrials (USD) met 18%.

Kanttekening hierbij is wel dat sinds eind september de dollar maar liefst 9% van zijn waarde verloor ten opzichte van de euro. Reden: het renteverschil tussen de euro enerzijds en de dollar anderzijds is kleiner geworden ten gevolge van de twee stevige renteverhogingen (+ 0,75%) die de ECB in september en oktober doorvoerde.

Toch is enige voorzichtigheid geboden. De sterke opleving van de beurs moet vooral gezien worden in een context waarbij beleggers dezer dagen alleen maar bezig zijn met rente en inflatie en dus niet met de economische vooruitzichten. Nochtans hebben veel grote (Amerikaanse) bedrijven reeds een lagere investeringsgraad en/of en grote ontslagronde aangekondigd voor 2023. Amazon bijvoorbeeld is van plan om 10.000 werknemers te ontslaan. Het bedrijf anticipeert hiermee naar eigen zeggen op mindere tijden met een dalende koopkracht en een eventuele economische recessie. Daarnaast rinkelen bij de scheepvaart ook alarmbellen. Het containervolume vanuit China richting de VS is tussen de maanden augustus en november dit jaar maar liefst met 21% gedaald.

Het woord van het jaar 2023 zou wel eens recessie kunnen worden. Komt er een wereldwijde economische terugval? Hoe snel? Hoe diep? Hoe lang? En bovenal, hoe zullen centrale banken hierop reageren?

Gaan we in 2023 opnieuw van een stijgende beleidsrente naar een dalende stimulirente?

En wat met de begrotingsdiscipline binnen Europa? Elke crisis worden ontsporende begrotingen (zoals die van België!) met de mantel der liefde toegedekt. De vraag die wij ons stellen is echter: hoe lang is dit nog houdbaar?

Boven dit alles is er eveneens nog de onvoorspelbaarheid van China en Rusland op het wereldtoneel.

Tot slot.

We sluiten dit artikel af zoals we begonnen zijn: met onze judoka Robert Van de Walle. Mede dankzij zijn (levens)visie werd hij een groot kampioen. Topsport is omgaan met winst én met verlies, maar nog veel meer met het besef dat winst en verlies even waardevol kunnen zijn.

Het lange termijn succes komt voort uit focus, geduld en consequent handelen.

Korte termijn handelen noemt men speculeren.

De visie van Connect en die van onze Franse vermogensbeheerder La Financière de l'Echiquier is niet voor niets één op lange termijn. Beleg vanuit overtuiging, laat je niet leiden door de markt!


Resultaten tot 30.11.2022 (sinds de start op 12.10.2020):

  • Connect Dynamic Portfolio: +16,44%
  • Connect Fundamental Portfolio: - 4,64%

Disclaimer

De vermelde informatie op deze pagina mag geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Alle informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid. Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Redactie: Mathias Mortier - Bestuurder BV Connect

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren