mei 22 - 2023

Januskop

In de beeldhouwkunst is een januskop een hoofd met zowel een gezicht aan de voorzijde als aan de achterzijde. Het is genoemd naar de Romeinse god Janus, die steeds werd afgebeeld met twee gezichten.

De huidige wereldwijde economie en de daaraan gekoppelde dynamiek van de financiële markten zijn behoorlijk complex op dit moment. Om de huidige situatie te beschrijven volstaat echter één enkel woord: januskop! Hinken op 2 gedachten dus en rekenschap geven aan de tweedeling die zich momenteel voordoet.

Janos geknipt

Big Tech als oorlogsbunker

Een eerste tweedeling zien we tussen de Amerikaanse technologiereuzen enerzijds, die uitzonderlijke beursprestaties neerzetten en bijna op hun eentje de markten omhoog trekken, en small caps (Ondernemingen met een beurswaarde tussen $ 250 miljoen en de $ 2 miljard) anderzijds, die de ene klap na de andere krijgen.

Aandelenmarkten versus obligatiemarkten

De volgende tweedeling tekent zich af tussen de obligatiemarkten en de aandelenmarkten. Wat de obligatiemarkten betreft worden we momenteel geconfronteerd met een omgekeerde rentecurve (korte termijnrente noteert momenteel hoger dan de lange termijnrente) , die mogelijks wijst op de komst van een recessie. De aandelenmarkten geven op hun beurt blijk van minder negatieve vooruitzichten, met stijgende koersen en oplopende waarderingen tot gevolg.

Kijken we vervolgens naar de rapportering van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2023, dan waren deze over het algemeen positiever dan ingeschat. Veel bedrijven konden profiteren van de doorgevoerde prijsstijgingen, die er op hun beurt voor zorgden dat de winsten in takt bleven. Zoomen we evenwel uit naar de macro-economische data, dan zien we her en der barstjes verschijnen. Alweer een tweedeling dus. Beleggers zoeken duidelijk hun weg tussen degelijke bedrijfscijfers en economische vraagtekens!

Alle ogen gericht op de Fed

De laatste tweedeling tot slot. Deze vinden we terug op het niveau van de Amerikaanse centrale bank (Fed). In zijn laatste communicatie laat ze uitschijnen dat er rekening moet worden gehouden met een krimp van het Amerikaanse BBP en een stijging van de werkloosheid tot 4,5%. Evenwel geen factoren die hen snel zouden aanmoedigen om over te gaan tot renteverlagingen. Gezien de stijgende aandelenkoersen lijkt het erop dat beleggers dit wel reeds incalculeren en ervan uitgaan dat Jerome Powell en zijn team nog voor het einde van dit jaar de rente met minstens 1% zouden gaan verlagen. Dit zou dan neerkomen op vier renteverlagingen in de 2de jaarhelft van 2023.

Dergelijke contrasten komen wel vaker voor, zowel in de economie als op de financiële markten. Ze duren echter nooit heel lang. Vooral de brede kloof tussen het standpunt van de Fed en de verwachtingen van de markt op het gebied van mogelijke renteverlagingen weerspiegelen de slappe koord waarop de markten vandaag balanceren. Vandaag gaat portefeuillebeheer niet alleen over rendement, maar wel over het vinden van een gezond evenwicht tussen rendement en risico. Het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is, maar het is leren dansen in de regen!

Disclaimer

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.


Bron: lfde.com

Redactie : Charlotte Van Den Branden & Mortier Mathias (Bestuurders Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren