december 22 - 2022

"Het zou niet verrassend zijn als de aandelenrendementen zouden dalen", zeggen de portefeuillebeheerders van LFDE

In een context van politieke, economische en beursinstabiliteit gaven Nina Lagron en Alexis Bienvenu, vermogensbeheerders bij La Financière de l'Échiquier hun visie op de evolutie van de markten in de komende maanden.

Nina Lagron, CFA, is een internationale aandelenbeheerder bij La Financière de l'Echiquier, verantwoordelijk voor het Echiquier World Equity Growth Fund. Alexis Bienvenu is beheerder van het fonds Echiquier Allocation Flexible en analist van beleggingsfondsen belast met de activaspreiding bij de beheermaatschappij.

Marc Fassone: Hoe ziet u de markten evolueren in het huidige klimaat?

Nina Lagron: Naar onze mening besteden de markten te veel aandacht aan de zogenaamde spil, het einde van de renteverhoging. De spil van de centrale bank helpt simpelweg om te bepalen waar we ons in de recessie bevinden en om de juiste timing te vinden. Voor ons is dit het moment om ons te concentreren op de winstverwachtingen.

Welke lessen trekt u uit de laatste ronde kwartaalcijfers?

Nina Lagron: Ondanks de achtergrond was het een zeer positief winstseizoen in alle markten, met enkele negatieve verrassingen, met name op de valutamarkt en technologie, die een indrukwekkende terugval kenden. Maar de koortsachtige markt lijkt overdreven te hebben gereageerd. We verwachten dat de groei in de sector zal aanhouden, hoewel we niet meer de hoge groei zullen zien die we ooit hebben meegemaakt. Neem bijvoorbeeld de cloud, die heeft nog toekomst, maar komt uit een uitzonderlijke groeifase.

Heeft de markt het dieptepunt bereikt?

Nina Lagron: Dat is de grote vraag. Het positieve is dat de huidige neerwaartse beweging kalm is. Er is geen paniekeffect. Hoewel er misschien wat zorgen zijn gerezen, zoals bij de presentatie van de minibegroting van de voormalige Britse premier Liz Truss, is de markt niet gekanteld. We zijn van mening dat we nog relatief ver van de bodem zijn.

Wat is de beste activaspreidingsstrategie met de toestand van de 'polycrisis' en minder leesbare markten?

Alexis Bienvenu: Bij La Financière de l'Échiquier onderscheiden we drie tijdschema's om al deze crisissituaties te beheersen.

Ten eerste de zeer lange termijn, gebaseerd op historische rendementen en resultaten waarop we onze Sharpe Ratio-aannames (De Sharpe-ratio wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert) toepassen om te bepalen wat vandaag optimaal is voor een belegger. Binnen dit kader projecteren we de impact van grote risico's op portefeuilles, zoals klimaatverandering, vergrijzing, afnemende productiviteit en overheidsschuld. Dit stelt ons in staat om mogelijke afwijkingen op middellange en korte termijn te beoordelen.

Op middellange termijn besteden we bijzondere aandacht aan het beleid aangaande crisissen door instellingen – centrale banken en regeringen die afhankelijk van hun analyse stimulansen geven of intrekken – en aan de economische cyclus.

Op zeer korte termijn passen we ons aan aan intense maar kortstondige depressies die niet noodzakelijkerwijs een impact hebben op de markten op lange termijn, zoals covid, het conflict in Oekraïne of de toespraak van een centrale bankier. In deze gevallen worden onze posities dagelijks of zelfs per uur ingenomen.

Het is de bedoeling om zich dagelijks aan te passen aan de ontwikkelingen op korte termijn, binnen het kader van de cyclus op middellange termijn, om de ontwikkelde hypothesen op lange termijn te verwezenlijken.

Denkt u in het algemeen dat de markten in de toekomst minder goed zullen presteren dan in de afgelopen 20 jaar?

Alexis Bienvenu: Het zou niet verwonderlijk zijn als de aandelenrendementen zouden dalen. Onze aannames voor de horizon van 5-10 jaar zijn dat staatsobligaties minder aantrekkelijk zullen zijn dan in het verleden. Aan de aandelenkant, gezien de langetermijntrends van vertragende bevolkingsgroei, vergrijzing, ook in Azië, zeer langdurige crises zoals de opwarming van de aarde, stijgende overheidsschuld en structureel dalende productiviteit, zouden de aandelenrendementen op de lange termijn ook moeten dalen, als een kwestie van logica.

Dus wat moeten de rendementsverwachtingen van uw klanten nu zijn?

Bienvenu: Het hangt allemaal af van de tijdshorizon. Gezien de waarschijnlijke vertraging van de economische groei in vergelijking met wat we de afgelopen 60 jaar hebben gezien, zouden we moeten kijken naar een gemiddelde van 5% tot 6% voor aandelen in de komende 20 jaar, vergeleken met 6% tot 8% voor 'historische groei'.

Ondanks deze structurele trends, ondanks de komende crises, zijn er kansen. Er zijn geen crises zonder kansen. Er zullen zeer veelbelovende thema's naar voren komen, misschien met minder frequentie in het algemeen. Maar met de juiste selectie van markten en bedrijven, denken we dat deze selectiviteit het risico van verlies aan algemeen rendement binnen de MSCI World kan compenseren.

De periode van zeer lage rentetarieven sinds 2008 heeft de opkomst van nieuwe activaklassen aangemoedigd, met name private equity en cryptoactiva. Doet het nieuwe macro-economische klimaat van hogere inflatie en hogere tarieven twijfels rijzen over de relevantie en het rendement van deze twee activaklassen?

Bienvenu: Onze voorzichtigheid met betrekking tot cryptoactiva is altijd uitgesproken geweest. Deze activa bieden geen rendement, worden niet geaccepteerd door grote instellingen en worden ook niet gereguleerd door centrale banken. En er is geen methode om ze te waarderen, afgezien van het energieverbruik dat nodig is om op een bijna steriele manier te minen. Hun waarde is puur ideologisch en speculatief.

Voor private equity is het beeld anders. We hebben een echt waarderingsmodel en er zijn veel redenen om te investeren, afhankelijk van de liquiditeit. De belangrijkste reden waarom we niet in deze activa beleggen, is omdat we de vrijheid willen behouden om portefeuilles zeer snel te verplaatsen. Maar deze activa hebben waarde en reëel economisch nut.


Lees het originele artikel hier.

Disclaimer

De vermelde informatie op deze pagina mag geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Alle informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid. Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Bron : Paperjam+Delano Finance

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren