januari 13 - 2023

China: een fundamentele reset in het buitenlands en economisch beleid

Xi Jinping heeft in oktober 2022 tijdens het 20e congres van de Chinese Communistische Partij, (de belangrijkste gebeurtenis op de Chinese politieke kalender die elke 5 jaar plaats vindt), de toon gezet voor een reeks lange termijn beleidsdoestellingen.

Internationale isolement.

Te midden van een chaotische exit uit de Covid-lockdowns, probeert China intussen zijn internationale isolement te verminderen en zijn groeitempo te stimuleren. Achter de schermen vindt namelijk een fundamentele reset plaats in het buitenlands en economisch beleid van Xi. Volgens Chinese ambtenaren en regeringsadviseurs is Peking bezig met het opstellen van beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om de diplomatieke betrekkingen (die zwaar verzuurd geraakt zijn) te verbeteren en om de economie te stimuleren die eveneens zwaar te leiden heeft gehad onder de strikte Covid maatregelen. De motivatie achter de vooropgestelde reset - waarvan het succes onzeker blijft - komt voort uit een samenloop van verschillende economische, sociale en buitenlandse beleidsspanningen die kritieke niveaus hebben bereikt, voegen de ambtenaren en adviseurs toe.

Congres van de Chinese Communistische Partij

Verschillende van de nieuwe beleidslijnen en plannen vertegenwoordigen een invulling van de "geest" van het 20e congres van de Chinese Communistische partij. Xi Jinping heeft tijdens dit congres de toon gezet voor een reeks lange termijndoelstellingen. Na maanden van felle interne politiek verzekerde Xi zich van een ongeziene derde termijn als leider van de CCP en kon hij een partijcongres samenstellen dat uitsluitend uit loyalisten bestaat. Met het congres achter zich probeert Xi nu een wijzigende koers door te voeren.

Doelstellingen vanuit economisch perspectief

Vanuit economisch perspectief zijn de belangrijkste doelstellingen de volgende:

  • Het herstel van de vertragende economische groei binnen China.

China streeft naar een gemiddelde economische groei van minimaal 5% per jaar. Voor het jaar 2022 zal die naar schatting uitkomen op 3%. Voor 2023 schat het IMF de groei op 4,4%.

  • Het verbeteren van het lot van honderden miljoenen Chinese plattelandsarbeiders en meer aandacht aan consumentenbesteding.

De banktegoeden van gezinnen zijn sinds begin 2020 gestegen met 42%. Men verwacht dat eens de Covid-perikelen van de baan zijn, de gezinnen een golf van uitgaven zouden kunnen aanwakkeren. Hierin kaderen ook Xi's toezeggingen op het partijcongres om 'het inkomen per hoofd van de bevolking naar nieuwe hoogten te brengen' en 'een gunstig klimaat te bieden voor particuliere ondernemingen'. De Han Seng-index in Hong Kong, een maatstaf voor het sentiment ten aanzien van het lot van China, toont alvast een sterk herstel sinds het recent dieptepunt in oktober vorig jaar.

  • De stabilisering van een kwakkelende vastgoedmarkt.

De vastgoedmarkt was de afgelopen twee decennia een belangrijke motor voor de groei van het bbp, maar bereikte in november een omzetdaling van maar liefst 28,4% op jaarbasis. China heeft 16 steunmaatregelen voor de vastgoedmarkt onthuld. Daarenboven hebben staatsbanken naar schatting reeds 256 miljard dollar aan potentieel krediet toegezegd aan ontwikkelaars. Analisten zien dit als een plan om in de loop van 2023 de markt te stabiliseren.

Doelstellingen vanuit diplomatiek perspectief

Het belangrijkste doel van China vanuit diplomatiek perspectief is om de relaties met sommige landen in het westen, na een periode waarin Peking zich soms ongemakkelijk geïsoleerd heeft gevoeld. De focus ligt op de banden met Europa. Door de steun van China aan zijn partner Rusland na de inval in Oekraïne zijn deze namelijk zwaar beschadigd. Diplomatisch gezien hoopt Peking dat het geen rivaal zal worden van elk land in het westen. "Het aarzelende militaire avontuur van Rusland in Oekraïne heeft het investeringsrendement van Peking in zijn bilaterale betrekkingen met Moskou aanzienlijk verminderd", zegt Yu Lie, een China-expert bij de Britse denktank Chatham House.

De strategie van China is er voornamelijk op gericht om het gevoel van isolement te verminderen en om te voorkomen dat Europa nog dichter bij de VS komt te staan.

Het uitgangspunt voor de diplomatieke reset van Xi is een herevaluatie in Peking over de voordelen van de nauwe relatie met Moskou. China acht het nu waarschijnlijk dat Rusland er niet in zal slagen Oekraïne te overwinnen en uit het conflict zal komen als een 'kleine macht', economisch en diplomatiek veel kleiner op het wereldtoneel, aldus Chinese ambtenaren.

Bovendien spreken vijf hoge Chinese functionarissen op zijn minst een zekere mate van wantrouwen tegenover Poetin zelf uit aangezien Moskou destijds Peking niet op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om een volledige invasie van Oekraïne te lanceren voordat Poetin opdracht gaf tot de aanval. Deze had hoogstens een signaal gegeven van een 'beperkte militaire inzet'.

Werk aan de winkel

Chinese diplomaten geven aan dat Peking zich tegenover Europa wilt positioneren als een bereidwillige, objectieve partij in alle naoorlogse spanningen, enerzijds door te blijven werken om de internationale gemeenschap samen te brengen en anderzijds door een constructieve rol te spelen bij het vreedzaam oplossen van de Oekraïense crisis.

Peking probeert intussen de banden met de Europese mogendheden te herstellen en dringt erop aan geen ontkoppeling van China te doen.

China heeft ingezien dat het te veel landen tegelijkertijd tegen zich in het harnas heeft gejaagd, vooral onder de ontwikkelde landen die nog steeds de belangrijkste handels -en economische partners zijn. Het verlangen van China naar een diplomatieke reset met Europa lijkt significante resultaten op te leveren. Bezoeken in Peking door Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, en Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zullen begin dit jaar gevolgd worden door de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. De hoop dat China kan helpen Moskou ervan te weerhouden kernwapens te gebruiken, is een krachtige motivator in de Europese hoofdsteden, zeggen Europese functionarissen en analisten.

Werk aan de winkel dus voor Xi en zijn communistische volkspartij.

Bron

Lees hier het volledige artikel - Financial Times : https://www.ft.com/content/e59...

Redactie : Mortier Mathias & Charlotte Van Den Branden - Bestuurders Connect BV

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren