juni 01 - 2022

De comeback van Jerome Powell
Begin dit jaar hinkte de Amerikaanse centrale bank nog achterop in de strijd tegen de inflatie. Sindsdien heeft zij in woorden en daden een enorme inspanning geleverd om haar geloofwaardigheid terug te krijgen. De rekening die hiervoor betaald moet worden door beleggers is evenwel gepeperd: staatsobligaties van rijke landen lieten een daling zien van bijna 10% en de terugval van de aandelenmarkten was zelfs nog iets groter. Positief is wel dat de verwachte groei van de wereldeconomie voor 2022 met iets meer dan 3% nog steeds op een behoorlijk niveau ligt. In ‘normale’ tijden zou een dergelijk groeicijfer nooit gepaard gaan met een forse daling van de financiële markten.

De comeback van Jerome Powell

De comeback

Het goede nieuws is dat de pijn van de correctie geleden lijkt. De inflatie staat in de Verenigde Staten en Europa momenteel weliswaar op haar hoogste niveau sinds veertig jaar, maar de inflatieverwachtingen op langere termijn (zoals die bijvoorbeeld blijken uit de koersen van aan de inflatie gekoppelde obligaties in de Verenigde Staten) beginnen duidelijk af te nemen. Zo is de verwachte inflatie binnen tien jaar gedaald van meer dan 3% in de loop van april naar 2,6% vandaag.


Door zich de afgelopen maanden onverzettelijk te tonen in haar voornemen de inflatie te beteugelen heeft de Fed zich in de ideale situatie gemanoeuvreerd dat zij niet langer moet ingrijpen om doeltreffend te zijn. De markt gelooft dat zij de inflatie te snel af is.


Dat neemt uiteraard niet weg dat de inflatierisico's helemaal van de baan zijn. De inflatiefactoren waar de Fed geen vat op heeft, zoals de prijzen van energie- en landbouwgrondstoffen, zijn nog steeds grotendeels afhankelijk van de chaotische ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne. Ook de inflatie die voortvloeit uit de verstoring van de mondiale toevoerketens door corona, in het bijzonder in China, kan aanhouden en zelfs verergeren, al lijkt de situatie op dat vlak recent te verbeteren.


Om de inflatieverwachtingen onder controle te krijgen, heeft de Amerikaanse centrale bank de economische groei in gevaar gebracht. Een aanzienlijke verkrapping van de monetaire omstandigheden leidt automatisch tot een vertraging van de economie. Dat risico is ook de markt niet ontgaan, die sinds enkele weken rekening houdt met de kans dat er in 2023 een recessie komt. Voorlopig wordt die kans echter nog als gering ingeschat. Bovendien kan de Fed tegen 2023 voldoende bewegingsruimte terugwinnen om haar monetaire beleid opnieuw te verruimen en de economie te ondersteunen in plaats van af te remmen. In dat geval zal zij een meesterzet hebben volbracht: met doortastend ingrijpen een recordinflatie beteugelen, zonder de economie in een recessie te doen belanden.


Het is uiteraard nog te vroeg om dat te zeggen. De lijn is dun. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat de Amerikaanse economie, die een tijd lang stellig de indruk wekte te zullen crashen op de muur van de inflatie, vandaag veel beter op weg lijkt om die moeilijke bocht te nemen. Dat is een spectaculaire comeback van Jerome Powell.

Connect Dynamic Portfolio.

Over de afgelopen 3 maanden kende de Connect Dynamic Portfolio een daling van 2,8%. Een tijdelijke voorzichtigere aanpak van het beheer met een onderweging van wereldwijde aandelen en een focus op bedrijven met een sterke ‘pricing power’ (bedrijven die in staat zijn hun prijzen te verhogen zonder marktaandeel te verliezen) heeft hierbij zeker en vast geholpen.


Binnen de portefeuille werd de afgelopen maanden ook een duidelijke rotatie gemaakt van groei- naar waardeaandelen. De verkoopgolf van aandelen op de technologie-index Nasdaq de afgelopen 3 maanden (-14,72%) bevestigen hierbij deze keuze. Met LFDE hebben we gekozen voor een ervaren kapitein die ons veilig en wel door dit financiële onweer moet loodsen.


Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie: Mathias Mortier

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren