juni 13 - 2022

Komen de solden eraan?

De waardering van wereldwijde aandelen bereikte in de maand mei het niveau van vóór corona en de mediaan gemeten over de afgelopen 10 jaar. Betekent dit plotsklaps dat aandelen opnieuw een ‘koopje’ zijn? Die gedachte lijkt aanlokkelijk, maar is misschien wat te optimistisch!

Komen de solden eraan?

Waarom?

Een verkrapping van het monetaire beleid gaat steeds gepaard met een forse daling van de waarderingsratio’s. Die verkrapping is deels achter de rug, maar is nog niet helemaal voorbij:

  • Om te beginnen werden de afgelopen 10 jaar gekenmerkt door een massale creatie van goedkoop geld waardoor de huidige waarderingen geen goed vergelijkingspunt vormen. .
  • In de periode 2017-2018 was het monetair beleid ietwat meer onder voorbehoud, maar de vertragende economie en de druk vanuit het Witte Huis (Donald Trump!) zorgden ervoor dat de FED opnieuw de rente ging verlagen.

Sommige beleggers hopen erop dat het niet lang zal duren alvorens de centrale banken opnieuw op de proppen komen met de ‘monetaire reddingsboei’, maar die kans lijkt eerder klein:

  • Eind 2018 kwam de kerninflatie (inflatie zonder rekening te houden met voeding en energie) met moeite boven de 2%, terwijl deze vandaag meer dan 6% bedraagt.
  • Anders dan onder de vorige president moedigt Joe Biden de centrale banken aan om alles uit de kast te halen om de inflatie te beteugelen. Het stelselmatig verhogen van de rente is hier een onderdeel van.
  • Eind 2018 had de FED de rente reeds met 2,25% verhoogd en was ze al enkele maanden haar balans aan het afbouwen. Na de vergadering van 15 juni aanstaande zal ze nog maar aan een renteverhoging van 1,25% zitten en de afbouw van de balans is nog maar net begonnen. De centrale banken hebben jarenlang de rentes, met name de langetermijnrente, kunstmatig laag gehouden door massaal obligaties op te kopen. Om de inflatie te bestrijden kunnen ze nu het omgekeerde doen door de opgekochte obligaties terug op de markt te verkopen. Hierdoor injecteren de centrale banken geen geld meer in de economie, maar halen ze er net geld uit. Bovendien wordt de centrale bank in plaats van een grote afnemer van obligaties een grote aanbieder ervan. Die kentering zal wegen op de obligatiekoersen en zo de rentevoeten hoger sturen. Beide (zouden moeten) resulteren in een daling van de inflatiedruk.
  • Tot slot heeft Jerome Powell verklaard dat de terugkeer naar financiële stimuli eind 2018 achteraf gezien een foute keuze was. Een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen!

De FED voert een verbeten strijd tegen de inflatie en zal die blijven voeren tot de inflatie onder controle komt. Een vertraging van de economische groei wordt hierbij ingecalculeerd.

Wat bedrijven en bijgevolg de financiële markten wel deugd kan doen is winstgroei. Maar weinig bedrijven hebben hun winstvooruitzichten naar beneden bijgesteld. Het lijkt er dus op dat deze (nog) geen rekening houden met het scenario van een sterke economische vertraging van de wereldwijde economie.

Connect Portfolio's.

De economische en financiële omgeving blijven gekenmerkt door veel onzekerheden die tot grote schommelingen leiden op de beurzen. Met het resultatenseizoen over het tweede kwartaal van 2022 in aantocht blijft ons beheer dan ook gebaseerd op de nodige voorzichtigheid.


Het huidige beheer van de portefeuille wordt gekenmerkt door een onderweging op wereldwijde aandelen enerzijds en de nodige afdekkingen van risico’s anderzijds. De cashpositie binnen de portefeuille werd verhoogd, converteerbare obligaties werden uit de portefeuille verwijderd, en er werd een risicoafdekking genomen op zowel Amerikaanse als Europese aandelen.


Nu de inflatie en het monetaire beleid grotendeels in de koersen verrekend zijn, moeten beleggers vooral oog hebben voor de bedrijfsresultaten ... Elke periode biedt op zijn manier opportuniteiten. Je wil nooit dat een ernstige crisis verloren gaat (never waste a good crisis!). Het is een kans om dingen te doen die je voorheen onmogelijk achtte. Deze keer zal het niet anders zijn!


Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie: Mathias Mortier

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren