april 22 - 2022

Wekelijkse update - 22.04.2022

Wekelijkse update - 22 april

Heeft de inflatie zijn piek bereikt?

Een onderliggende inflatie die in maart minder sterk is gestegen dan verwacht, prijzen van tweedehands auto's die kelderen, een woningmarkt die enigszins afkoelt...


Na de publicatie van de meest recente cijfers over de Amerikaanse inflatie valt hier en daar te horen dat de inflatiepiek mogelijk bereikt is. (Inflatie US maart 2022: +8,542%)


Het zou hierbij in eerste instantie gaan over een stabilisering van de inflatie, en dit na de forse stijging van bijna 6% over het afgelopen jaar.

Maar kunnen we ons binnenkort ook opmaken voor een daling van de inflatie?

Dat is geenszins zeker!


Vooralsnog lijkt de kans klein dat de inflatoire druk aanzienlijk zal afnemen. Naast het energievraagstuk komen vooral de wereldwijde productie -en distributieketens opnieuw onder toenemende druk te staan, met name vanwege de krachtige heropleving van het coronavirus in China.


Zo lagen vorige week bijna 500 vrachtschepen aan de ketting in Chinese havens. Deze verstoringen hebben weliswaar geen directe invloed op de consumptieprijzen, maar we zien geen enkele afvlakkingstrend als het gaat om de producentenprijzen. De producentenprijzen van afgewerkte goederen in de Verenigde Staten liggen momenteel op het hoogste niveau sinds 1975.


We moeten dan ook niet te veel belang hechten aan de relatieve matiging van de Amerikaanse inflatie. Sterker nog: deze matiging zal niets afdoen aan het gedachtengoed van de Federal Reserve, die zijn monetair beleid de komende maanden drastisch wil gaan verkrappen. De rentestijging in de VS is ondertussen al volop aan de gang.


Waar het rendement op een 10-jarige Amerikaanse staatslening in juli 2020 nog 0,533% bedroeg, is deze ondertussen opgeklommen naar een rente van 2,929% (datum: 01/04/2022).


Op dit punt is de Europese Centrale Bank (ECB) overigens in de voetsporen van de Fed getreden. Na de vergadering van donderdag jongstleden heeft de ECB namelijk duidelijk te kennen gegeven prijsstabilisering voorop te stellen, ondanks de neerwaarts bijgestelde groeivooruitzichten en de onzekerheid als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.


Anderzijds, mocht de inflatie de komende maanden duidelijk teruglopen, zullen de centrale banken het tempo waarin ze hun monetair beleid normaliseren waarschijnlijk aanpassen.


Momenteel zijn hiervoor evenwel geen aanwijzingen, en de situatie in China stemt allerminst hoopvol. Alles wijst erop dat de inflatie en de rentestijgingen nog maandenlang zullen aanhouden.

Connect Portfolio's.

Eind december 2021 kopte De Tijd ‘Mager jaar voor obligaties’. De Financial Times sprak zelfs over ‘het slechtste jaar voor de wereldwijde obligatiemarkt sinds 1999’. Het is uiteraard gevaarlijk om alle obligatietypes over dezelfde kam te scheren, maar één punt is zeker: de toenemende inflatie en de bezorgdheid over een strakker monetair beleid van de centrale banken hebben de koers van de meeste obligaties geen goed gedaan.


Helaas biedt 2022 voorlopig geen beterschap. Als we afgaan op de Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR),die algemeen beschouwd wordt als de referentie index voor kwaliteitsvolle obligaties, zien we een daling sinds begin dit jaar met maar liefst 7%!.


Binnen de Connect Portfolio’s en dan zeker wat het beheer betreft van de Connect Fundamental Portfolio wordt dan ook met de nodige voorzichtigheid gehandeld. Op die manier doet onze beheerder er alles aan om het vooropgestelde doel van dit gedeelte van de portefeuille tot uiting te laten komen: het bieden van stabiliteit in woelige tijden!


Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Mathias Mortier

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren