april 05 - 2022

Wekelijkse update - 05.04.2022

Wekelijkse update - 5 april

Pricing Power!

Naast de oorlog in Oekraïne is de hoog oplopende inflatie het meest besproken thema onder beleggers. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?


Eerst en vooral moeten we kijken naar de economische context. Als de economie blijft groeien, hoeft inflatie niet per se een probleem te zijn. Op dat moment maken oplopende bedrijfswinsten de negatieve effecten van stijgende rentes meer dan goed

Hogere inflatie betekent stijgende kosten.

Hoge inflatie en oplopende rentes kunnen op verschillende manieren van invloed zijn op de bedrijfsresultaten. Voor veel bedrijven betekent de oplopende inflatie dat zij te maken krijgen met hogere kosten voor energie, transport en grondstoffen. Veel hangt dan ook af in welke mate deze bedrijven de hogere kosten weten door te rekenen aan hun klanten. Zo kunnen ze de winsten op niveau houden. Een hogere rente betekent dat de financieringskosten voor bedrijven stijgen. Dit is vooral nadelig voor bedrijven met een hoge schuldgraad.

Beleggers gaan opnieuw meer focussen op 'waarde'.

Hogere rentes als gevolg van stijgende inflatie leiden ook tot een verandering in de voorkeuren van beleggers. Zo doen ‘waardeaandelen’ (aandelen van ondernemingen die relatief laag zijn gewaardeerd, al wat langer bestaan en niet zo snel groeien) het vaak beter dan groeiaandelen als de economie minder snel groeit en de rentes stijgen. Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die juist hooggewaardeerd zijn, relatief snel groeien en veel van hun winst herinvesteren voor verdere groei.


Groeiaandelen zijn vanwege hun hoge waardering juist wel gevoelig voor stijgende rentes. Beleggers zijn bij een (zeer) lage rente namelijk eerder bereid een hoge prijs te betalen voor een aandeel van een bedrijf waarvan de verwachte winsten en kasstromen in de (verre) toekomst liggen. Bij een rente van 0 is die winst namelijk net zoveel waard als de winst die nu wordt behaald. Dit uit zich in hoge koers-winstverhoudingen. Maar als de rente stijgt, worden toekomstige winsten, omgerekend naar nu, minder waard en komt die hoge waardering onder druk te staan. Beleggers krijgen dan meer oog voor bedrijven die op vandaag reeds gezond zijn en mooie winsten draaien. (bij voorkeur dividendaandelen)

Nieuwe versus oude economie.

Veel technologieaandelen zijn typische groeiaandelen. Hoewel deze aandelen gevoelig zijn voor stijgende rentes, zijn ze dat vaak niet voor hoge inflatie. Ze kunnen wel te maken krijgen met stijgende loonkosten, maar in vergelijking met andere sectoren profiteert ‘big tech’ daar juist van dankzij de relatief hoge omzet per werknemer.


Tot de categorie waardeaandelen behoren veel bedrijven uit de ‘oude economie’ die lange tijd uit de gratie waren bij beleggers en, naar koers-winstverhouding gemeten, ondergewaardeerd zijn geraakt. Voorbeelden zijn energiebedrijven en financiële dienstverleners. Veel van deze aandelen hebben niet of nauwelijks last van hogere inflatie of hogere rentes, maar kunnen daar juist van profiteren

Op zoek naar bedrijven met 'Pricing Power'.

Energiebedrijven bijvoorbeeld, die de prijzen van benzine en diesel kunnen verhogen als de olieprijs stijgt. Daarenboven neemt de vraag nauwelijks af als de prijzen stijgen. Hetzelfde geldt voor de gasmarkt. Hierbij denken we concreet aan grote Europese energiebedrijven zoals Shell en BP, maar bijvoorbeeld ook aan het Amerikaanse olieraffinagebedrijf Marathon Petroleum

Hogere inflatie positief voor vastgoed, hogere rente voor banken.

Een sector die doorgaans ook goed presteert bij oplopende inflatie is vastgoed. De waarde van vastgoed stijgt op de lange termijn mee met de inflatie, terwijl de huurinkomsten veelal gekoppeld zijn aan de inflatie. Maar een stijgende kredietrente vormt dan weer een risico voor de vastgoedsector, omdat de financiering van vastgoed duurder wordt en bijgevolg de vraag naar (nieuw) vastgoed kan doen afnemen.


Een hogere rente is wel positief voor de financiële sector. Voor banken is vooral een ‘steilere rentecurve’ van belang: een groter verschil tussen de korte rente (waartegen banken kapitaal aantrekken) en de lange rente (waartegen ze kapitaal uitlenen). Banken halen het merendeel van hun inkomsten uit dit renteverschil, de ‘rentemarge’, die al jaren onder druk staat, vooral door de lage rentetarieven van de centrale banken.

Sterke merken kunnen prijzen verhogen.

Er zijn natuurlijk ook sectoren die wel last zullen hebben van de oplopende prijzen. Voor veel bedrijven uit de consumentensectoren is de inflatie een ware uitdaging. Denk aan de prijzen van het metaal voor bier -en frisdrankblikjes, het karton en plastic voor de verpakkingen, het transport van de producten en de loonkosten.


Niet alle bedrijven zullen in staat zijn de hogere kosten door te rekenen aan hun klanten. Sommige klanten zullen bij stijgende prijzen geneigd zijn om over te schakelen naar het goedkopere huismerk. Om dit wél te kunnen doen, is het zaak om sterke merken in de productenportefeuille te hebben. Veel consumenten zijn bereid meer te betalen voor bekende, vertrouwde merken, waardoor een hogere prijs een minder een negatief effect heeft op de verkoopvolumes. Denk hierbij aan bedrijven zoals Coca-Cola, Mc Donalds of Nestlé.Connect Portfolio's.

“It's far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price.” Het is één van de wijsheden van Warren Buffet. Om het hoofd te bieden aan de oplopende inflatie en de mogelijke recessie zal meer dan ooit van belang zijn om selectief te zijn in de keuze van de aandelen en bovenal te kiezen voor kwaliteitsvolle bedrijven met de nodige pricing power.


De beheerder van onze Connect Portfolio’s, La Financière de L’Echiquier, is al 30 jaar gespecialiseerd in de selectie van kwaliteitsvolle ondernemingen. Hierbij staat een grondige kennis van de bedrijven en hun management centraal.


Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Mathias Mortier

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren