april 05 - 2022

Visie loont - terugblik op een geslaagd event !

Afgelopen donderdag was het zover. De eerste editie van ons event ‘VISIE LOONT’ ging door in Kinepolis te Brugge, en dit samen met 150 genodigden.

Het doel was duidelijk: mensen inzicht bieden in de werking van en de strategie achter een beursgenoteerde onderneming. Om dit doel te bereiken gingen we gedurende 1.30u in debat met de CEO van Kinepolis, dhr. Eddy Duquenne.

Graag keren we nog even terug naar donderdag en staan we stil bij de opmerkelijkste feiten en uitspraken van de avond.

Visie loont - een terugblik op een geslaagd event!

1. Kinepolis Group - groeiverhaal op basis van innovatie.

- In 1960 nam Albert Bert cinema Majestic over van zijn vader.
- Net zoals nu was het uitbaten van een cinemacomplex geen evidentie. Er was de opkomst van de kleurentelevisie (waar vandaag vaak naar verwezen wordt, naar de vele streaming diensten).
- Maar met een duidelijke visie (focus op beleving!) steeg het aantal bezoekers reeds het eerste jaar van 25.000 per jaar naar 150.000 euro per jaar.
- Albert Bert was niet alleen visionair, hij was ook een pionier binnen het wereldwijde cinemalandschap. In 1998bouwde hij in Brussel het grootste cinemacomplex ter wereld met 25 zalen.
- Vanaf 2014 startte het bedrijf met zijn buitenlandse expansie. Eerst binnen Europa, te starten met Spanje, Nederland, Frankrijk en tot slot Luxemburg.
- In 2017 werd via een substantiele overname van het Canadese Landmark (44 complexen) een eerste voet gezet op de Noord-Amerikaanse markt. Nadien volgde de overname van 10 bioscoopcomplexen in de staat Michigan (Verenigde Staten).
- Op vandaag telt de Belgische bioscoopgroep Kinepolis 108 bioscoopcomplexen verspreid over 2 continenten. Dit alles is goed voor meer dan 40 miljoen bezoekers per jaar.
- Mede dankzij deze enorme groei en het innovatieve karakter van de onderneming werd Kinepolis Group in 2019 uitgeroepen tot ‘onderneming van het jaar’ in België

2. Belang van medewerkers - voorbeeld van een zelflerende organisatie.

- CEO Eddy Duquenne omschrijft Kinepolis graag als een zelflerende en zelf-innoverende organisatie.
- Er wordt hard ingezet op het bieden van kansen en het geven van verantwoordelijkheden aan het personeel. Ook het delen van kennis binnen de organisatie staat hoog op de agenda. Verschillende keren per jaar worden mensen vanuit verschillende locaties, maar met dezelfde functie samen gebracht om na te denken over de optimale invulling van hun job. (zogenaamde ‘Innovation lab’.)
- Om mensen te stimuleren om telkens opnieuw innovatief te zijn, reikt Kinepolis jaarlijks een Innovation Award uit. Medewerkers van wie het idee wordt geselecteerd, krijgen een ‘ondernemersbonus’ bovenop – ongeacht de latere uitvoering van het idee in de praktijk.

3. Klanten(beleving) voorop!

- Binnen Kinepolis wordt er niet gesproken over klanten, maar over klantenbeleving. Het is een duidelijke uiting van de achterliggende filosofie.
- Structureel zit het cinemalandschap al jaar en dag in een krimpende markt. Desalniettemin slaagt Kinepolis erin om zijn omzet gestaag te laten groeien, en dit mede door het aanboren van nieuwe markten zoals het inzetten op bedrijfsevents, operavoorstellingen, het uitzenden van sportevents of een locale programmatie.
- Steve Jobs sprak ooit over: “Het is niet de job van de klant om te weten wat hij wilt”. Eddy Duquenne verwoordt het als volgt: “Met Kinepolis willen we de sommelier zijn van de film”.

4. Financieel beheer - met de blik op lange termijn!

Strategie:
- De management-stijl van Eddy Duquenne wordt omschreven als ‘Fact & Figure Driven’. Veel liever dan te teren op het buikgevoel gaat hij uit van een meetbaar plan.
- Jaarlijks wordt er heel wat tijd geinvesteerd in zowel het ‘winstplan en het zogenaamde ‘ondernemingsplan’. Telkens wordt er uitgegaan van een ‘als – dan’ scenario. Zo gaat men bij het winstplan uit van een daling van het aantal bezoekers van 5% ten opzichte van het jaar voordien. De uitdaging bestaat erin om alsnog de EBITDA op peil te houden.
- Eddy Duquenne runt Kinepolis al jaar en dag als een goede huisvader: ‘Prepare for the worst, hope for the best’.

Aandeel Kinepolis:
- ln 1998 zette Kinepolis zijn eerste stappen op de Brusselse beurs. Ondertussen heeft het bedrijf een beurswaarde van meer dan 1,5 miljard euro.
- Sinds de aanstelling van de huidige CEO Eddy Duquenne (2008) en de buitenlandse expansie (2014) kan het aandeel terugblikken op een fantastisch parcours.
- Gemeten van 01.01.2008 (koers: € 6,66) tot 30.03.2022 (koers: € 56,60) zagen de beleggers hun aandelenwaarde stijgen met gemiddeld +/- 16% per jaar. Daarenboven komt dan nog het (jaarlijkse) dividend dat wordt uitgekeerd.
- Beleggen in Kinepolis betekent investeren in de exploitatie van cinemazalen maar tevens in een grote en vooral stabiele vastgoedportefeuille. Meer dan de helft van de 108 cinemacomplexen heeft Kinepolis in eigen beheer.
- Eddy Duquenne omschrijft het aandeel Kinepolis het liefst als volgt: “ we streven naar een lager dan gemiddeld risico met een hoger dan gemiddeld rendement”.

5. Analyse Connect - Kinepolis doorgelicht!

Het momentum kan de beurskoers (tijdelijk) bepalen, maar op lange termijn primeert de strategie. Visie Loont! En dat geldt zeker en vast ook voor de steile opmars van Kinepolis Group over de afgelopen jaren. Kernachtig samengevat komt het hierop neer:

Om te beginnen wordt er heel zwaar ingezoomd op de ‘vrije cashflow’ van de onderneming. Niet voor niets is het moto: ‘kleine centjes maken de grote percentjes’.
Vanuit de vrije cashflow ontstaat een hefboom die het mogelijk maakt om:
- in te spelen op marktopportuniteiten. (o.a. overnames);
- het vastgoedpatrimonium binnen de groep uit te breiden (veiligheidskussen).

Tot slot wordt Kinepolis gerund als een goede huisvader en ook daar hoort een voldoende grote buffer bij. Mede door de +/- 70 miljoen euro op rekening is Kinepolis de coronacrisis zonder kleerscheuren doorgekomen en is het klaar voor de toekomst!

Wij wensen alle bezoekers te bedanken voor hun aanwezigheid en de aangename sfeer.

Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Mathias Mortier & Charlotte Van Den Branden

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren