november 23 - 2023

Terugkeer van geschonken goederen: aandacht vereist!

Er treedt een gevaar op voor bankgiften gedaan vanaf 1 januari 2023 wegens een recente wijziging van het verbintenissenrecht.

Hebt u sinds 1 januari 2023 nog een bankgift gedaan of plant u om er één te doen in de nabije toekomst, lees dan zeker verder!

Terugkeer

Wat is een conventioneel beding van terugkeer?

De befaamde bankgift: u zult er wellicht al van gehoord hebben. Een eenvoudige manier om gelden te schenken. Een alternatieve planningstechniek die het mogelijk maakt om onderhands, maar correct volgens wettelijke bepalingen de begunstigde een (financieel) duwtje in de rug te geven. Het startschot van uw successieplanning is gegeven!

De techniek van de bankgift laat u toe om modaliteiten op te nemen opdat u wensen en bezorgdheden kan gaan vasthangen aan het vermogen dat u schenkt. U kan onder meer de voorwaarde laten opnemen om een jaarlijkse last op te vragen of om de begunstigde een levensverzekering te laten onderschrijven. Een andere bekende en vaak gebruikte modaliteit is onder meer het beding van (optionele) conventionele terugkeer.


Het beding van conventionele terugkeer bepaalt dat de geschonken goederen terugkeren naar het vermogen van de schenker, in het geval de begiftigde vóór de schenker komt te overlijden. Met andere woorden, de schenking wordt ontbonden bij het vooroverlijden van de begiftigde. Deze ontbinding werkt met terugwerkende kracht waardoor wordt geacht dat de goederen nooit in het vermogen van de begiftigde zijn terecht gekomen. Hierdoor dient bijgevolg géén erfbelasting betaald te worden.

Verandering wetgevend kader

Maar wat als wij u zeggen dat het wetgevend kader sinds 01.01.2023 werd aangepast en VLABEL bovenstaande voorwaarde vanuit een andere invalshoek zal bekijken?


Een recente wijziging van het verbintenissenrecht brengt het 'beding van terugkeer' in gevaar en kan leiden tot mogelijke fiscale verrassingen. Wanneer de begiftigde van een schenking overlijdt vóór de schenker, dan keert de schenking namelijk niet meer per definitie terug naar de schenker zonder dat deze er erfbelasting op dient te betalen.

Een correcte opstelling van het terugkeerbeding is bijgevolg belangrijker dan ooit!

En nu?

Er bestaat sinds het standpunt van VLABEL geen twijfel over de uitvoering van het beding van terugkeer, maar de discussie gaat over de tijdstipbepaling van de terugkeer. Vroeger werd bij vooroverlijden van de begiftigde verondersteld dat het geschonken vermogen nooit het vermogen van de schenker had verlaten (terugwerkende kracht tot datum van de schenking). Nu, op heden wordt er gekeken naar de actuele situatie bij uitwerking van de conventionele terugkeer. Dan ziet de Vlaamse Belastingdienst dat het vermogen effectief toebehoort aan de begiftigde en valt dit vermogen in zijn nalatenschap. Vanuit dit standpunt kan en mag Vlabel bijgevolg erfbelastingen heffen, ook indien u opteert om de gelden te laten terugkeren naar uw eigen vermogen.


Mits de nodige aandacht bij het opstellen van de clausule in de schenkingsbrief, blijft het beding van terugkeer een interessante modaliteit om mee op te nemen in de voorwaarden zonder dat VLABEL de mogelijkheid heeft om erfbelastingen te heffen.


Hebt u dus een schenking gedaan, hebt u de voorwaarde 'beding van terugkeer' opgenomen en hebt u vragen of opmerkingen, twijfel niet om contact op te nemen met ons!

Disclaimer

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Charlotte Van Den Branden (Bestuurder Connect BV) & Laura Willaert (Medewerker Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Nieuws uit de markt - balans vierde kwartaal 2023

januari 26 - 2024

Lees nieuwsbericht

Beheersverslagen december 2021

Jaarrapport Connect Portfolio's - 2023

januari 16 - 2024

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren