maart 16 - 2023

De overheidsschuld zegt veel, maar niet alles!

Voor het eerst sinds 2011 is de Nederlandse 10-jaarsrente tot boven de 3% gestegen. Nochtans een land met een staatsschuld van amper 50% van het BBP. Ooit, nog niet zo lang geleden, waren de rentes ontzettend laag. Toen hoorde je dat een stijgende rente in de eerste plaats een probleem zou vormen voor ‘armere’ landen met hoge schulden. Griekenland of Italië worden hierbij vaak als voorbeeld genomen. Nu we de afgelopen maanden de meest agressieve rentepolitiek meemaken sinds de oprichting van de euro, stellen we vast dat dit niet per sé de juiste conclusie hoeft te zijn.

Prijsevolutie huizenmarkt

Neem nu de prijsevolutie van de huizenmarkt. In Zweden en Denemarken ( met een overheidsschuld van respectievelijk 35,1% en 33,2% van hun BBP) zie je dat de prijzen reeds aan het dalen zijn. In België en Nederland zetten de stijgende hypotheekrentes eveneens druk op de vastgoedprijzen. Kijken we vervolgens naar de prijsevolutie in Griekenland, dan valt op dat de huizenprijzen (voorlopig) blijven stijgen. Daarbij komt nog dat de Griekse economie het dit jaar, met een groeiverwachting van 2,1%, naar verwachting beter zal doen dan het Europese gemiddelde met een groeiprognose van 1%. Logisch? Ja en nee!

Staatsschulden

De aandacht gaat vaak naar de staatsschulden, en deze zijn in de zuiderse landen gemiddeld genomen hoger dan in pakweg de Scandinavische landen. Maar er zijn natuurlijk nog andere schulden die beïnvloed worden bij een stijgende rente. Denk hierbij aan de gemiddelde schuldratio van huishoudens en bedrijven. Het type krediet speelt bovendien ook een belangrijke rol. Kortlopende leningen (die op eindvervaldag dienen te worden hernieuwd) zijn logischerwijs veel rentegevoeliger dan langlopende schulden met een vaste rente.

En dan krijg je uiteraard plots een ander beeld.

Overheidsschuld zegt niet alles.

Indien we de optelsom maken van de schuldgraad van Griekse bedrijven en huishoudens, dan bedraagt deze 120% van de totale Griekse economie. In Italië betreft dit iets meer dan 100%. Maak hetzelfde rekensommetje voor Nederland of Zweden en dan bedraagt deze maar liefst 250%!

Daarnaast hebben Nederlands bedrijven gemiddeld genomen veel meer kortlopende schulden dan andere landen in de Eurozone. Dit alles in acht genomen kan geconcludeerd worden dat wat Griekenland is in termen van staatsschuld, Nederland is in termen van de private -en bedrijfsschulden! Of nog.. een stijgende rente, we voelen het met z'n allen!

Redactie : Mortier Mathias (Bestuurder Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren