november 23 - 2023

Kennis is macht! Zeker als het over de oorsprong van uw centen gaat.

Transparantie en meetbaarheid, zijn twee waarden die wij bij Connect hoog in het vaandel dragen. Eén van onze engagementen naar u als klant is om transparant te handelen op het vlak van onze werkwijze, eventuele kosten en de portefeuillesamenstelling. Aangezien transparantie het beste werkt in twee richtingen, willen wij u dan ook aanmoedigen eveneens zo transparant mogelijk te zijn, meerbepaald in dit geval over de herkomst van uw opgebouwd vermogen.

Cash

Cash geld is (f)out.

De tijd waarin het voldoende was om aan te tonen dat u eigenaar was van uw vermogen is helaas voorbij. Tot een aantal jaren geleden was het de gewoonste zaak van de wereld: cash geld naar de bank brengen om het op uw rekening te zetten en het er na een tijdje weer afhalen om een (grotere) uitgave te doen of om te investeren in bijvoorbeeld een belegging.

Dat is vandaag wel even anders. Aan het loket dient u bij opname van een (grotere) som cash geld de nodige geldige redenen mee te geven voor de afhaling. In sommige gevallen kan een opname geweigerd worden, indien de desbetreffende uitgave niet kan gestaafd worden met een factuur.

Waarom zo streng?

Het is de wetgever die steeds meer schriftelijke bewijzen eist. Bankfilialen en financiële instellingen hebben een verhoogde waakzaamheidsplicht in het kader van de antiwitwaswetgeving. Het feit dat men aan het bankloket bijkomende informatie opvraagt, is bedoeld voor intern gebruik en de financiële instellingen dienen de GDPR-wetgeving te respecteren. Men gaat na af er een risico bestaat dat u geld zal witwassen. Indien er een vermoeden is van witwassen, dient dit gemeld te worden aan de CFI = Cel voor Financiële Informatieverstrekking die het dossier op zijn beurt bekijkt en indien nodig doorspeelt aan het parket.

Het is niet enkel de fiscus, maar ook instanties zoals bankiers, vermogensbeheerders, notarissen, vastgoedmakelaars en boekhouders die intussen uitvoerig dienen te vragen naar de oorsprong en de historiek van uw vermogen, aangezien zij hier wettelijk verplicht toe zijn. Wanneer dit niet of onvoldoende onderzocht wordt, lopen deze een risico om als medeplichtige aan een witwasmistrijf veroordeeld te worden door de strafrechter.

Oorsprong van úw vermogen?

Als onderdeel van de periodieke evaluatie van contracten en de daaruit voortvloeiende verzoeken om bijgewerkte informatie en documentatie, kunnen de maatschappijen waar wij als Connect mee werken ook aanvullende en/of meer gedetailleerde informatie vragen over de herkomst van reeds belegde gelden, evenals documenten die de herkomst van de gelden en, indien van toepassing, hun fiscale naleving bevestigen.

U kunt vaker de vraag krijgen om de herkomst aan te tonen en te bewijzen dat alle inkomsten en kapitalen hun fiscaal correct regime hebben ondergaan. Als belastingplichtige dient u vandaag namelijk met schriftelijke bewijzen aan te tonen dat uw vermogen een legitieme oorsprong heeft en correct belast werd. Dit blijkt soms een moeilijke opdracht doordat het opbouwen van kapitaal vaak een oorsprong kent die moeilijk aantoonbaar is na verloop van tijd (bv. U kocht effecten aan toonder, maar deze zijn na een overlijden verloren gegaan. Of u wenst tegoeden uit het buitenland te repatriëren, maar u kunt niet meer bewijzen dat de gelden decennia geleden van een Belgische rekening werd overgeschreven naar het buitenland). U kunt ook niet noodzakelijk rekenen op de hulp van de banken, want de historiek van uw verrichtingen en uittreksels wordt meestal slechts 10 jaar bewaard.

Over welke bewijzen hebben we het precies?

Het gaat om alle documenten over de oorsprong van uw vermogen of die de inkomsten staven waardoor uw vermogen is aangegroeid, bijvoorbeeld:

  • de oprichtings-, verkoop- of aankoopakte van uw bedrijf
  • de aan- en verkoopaktes van vastgoed
  • aktes van ontvangen schenkingen en erfenissen
  • loonbrieven en belastingaangiftes
  • bewijzen van uitgekeerde verzekeringskapitalen
  • alle bewijzen van herinvesteringen zoals blijkt uit uw aankoopborderellen, portefeuillestaten, facturen, enz.

Tot slot

De laatste jaren heeft er met andere woorden een hele ommekeer plaats gevonden in de manier waarop we om dienen te gaan met ons vermogen en onze financiën en is het belangrijker dan ooit om de herkomst van uw vermogen te kunnen bewijzen.

U hebt er als klant zélf het meeste belang bij om te kunnen bewijzen waar uw opgebouwd vermogen vandaan komt. Wij raden u dan ook aan om het zekere voor het onzekere te nemen en zelf zoveel mogelijk bewijsstukken te bewaren. Bij voorkeur gestructureerd in een map of een doos. Hou er rekening mee dat een papieren archief veel tijd en opslagruimte in beslag kan nemen en kan verdwijnen. Wij adviseren u dan ook om deze documenten digitaal te bewaren op uw pc of tablet of op een (externe) harde schijf.

Wij helpen u graag om het overzicht te maken, te behouden en indien nodig u bij te staan in het geval u hier in de toekomst vragen over zou krijgen.

Disclaimer

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Charlotte Van Den Branden & Mortier Mathias (Bestuurders Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Nieuws uit de markt - balans vierde kwartaal 2023

januari 26 - 2024

Lees nieuwsbericht

Beheersverslagen december 2021

Jaarrapport Connect Portfolio's - 2023

januari 16 - 2024

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren