januari 17 - 2022

Beleggingsvisie 2022
Belegginsvisie 2022

WE KIJKEN HOOPVOL NAAR DE TOEKOMST.

De financiële markten hebben zich het voorbije jaar goed hersteld van de coronacrisis. Eenzelfde prestatie leveren als in 2021 zal moeilijk zijn. Afgelopen jaar was een goed beursjaar op basis van een heroplevende economie, sterke bedrijfsresultaten en een lage rente.

Maar aangezien de wereldwijde pandemie is gebleven, lijkt het volledige herstelpotentieel zeker nog niet opgebruikt. Zonder Covid-19 was onze economie in 2021 ongetwijfeld nog een stuk groter geweest. Er zijn dus zeker opportuniteiten voor 2022!

Hierbij baseren we ons onder meer op drie belangrijke (f)actoren:

  • De consument. Globaal genomen zal de consument profiteren van een aantrekkende arbeidsmarkt en stijgende lonen. Daarnaast is er een trend van vermogensgroei (stijgende welvaart!) door gestegen woningprijzen en hogere aandelenkoersen.
  • De ondernemingen. Bij de ondernemingen zien we vooral een grote appetijt om te investeren. Dus ook daar zijn de signalen positief.
  • De overheid. De overheidsbijdrage aan de economische groei zal waarschijnlijk wat minder zijn dan de voorbije 18 maanden gedurende dewelke overheden een cruciale rol hebben gespeeld in het ondersteunen van de economie. Anderzijds bieden de lage rentes nog steeds voldoende mogelijkheden tot investeringen. Denk maar aan de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden voor een totaalbedrag van 550 miljard dollar. Om even te kaderen: de Amerikaanse economie is ongeveer 22.000 miljard dollar groot.

Voor 2022 gaat het IMF dan ook uit van een wereldwijde economische groei van 4,9%. Laten we eerlijk zijn, dat is helemaal niet zo slecht en ver verwijderd van een recessie.10 VRAGEN OVER BELEGGEN IN 2022.

1. Zal de spaarrente stijgen in 2022?

Nee.

2. Stijgt de obligatierente?

Wellicht een beetje, maar niet overdreven. Sowieso wordt algemeen aangenomen dat bij kwaliteitsvolle obligaties de reële rente negatief zal blijven in 2022. (reële rente = rente na aftrek van de inflatie).

3. Wat is onze visie op aandelen?

Die blijft positief. Belangrijkste redenen hiervoor:
- De rente die blijft per saldo laag;
- Het vooruitzicht op stijgende bedrijfswinsten;
- De economie die verder herneemt door dalende impact van corona.

4. Zijn aandelen op dit moment niet te duur?

Gemiddeld genomen, in Europa bijvoorbeeld, ligt de koers/winstverhouding rond het langjarig gemiddelde (lees: op lange termijn genomen zijn die normaal).

In Amerika is dat iets anders. Daar ligt het langjarig gemiddelde van de koers/winst rond de 16. Momenteel staat deze op 22. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de meting op lange termijn ook rekening houdt met periodes van veel hogere rentestanden. Als de rente gemiddeld gezien laag blijft, is dat goed nieuws voor de bedrijfswinsten en maakt dat aandelen sowieso aantrekkelijker.

Bovendien zien we de laatste decennia dat de samenstelling van de belangrijkste beursindexen aan het wijzigen is met een veel grotere impact voor snelgroeiende sectoren. Zo weegt de technologiesector nu veel zwaarder door – tot 40% in de VS. Snelle groei rechtvaardigt voor een belangrijk stuk een hogere waardering.

5. Welke regio's lijken het meest interessant voor aandelen?

Wereldwijd, met een overweging binnen de portefeuille voor Europa. Europa heeft relatief gezien meer sectoren die nog kunnen profiteren van een verdere economische heropleving. Bovendien is de waardering van Europese aandelen op vandaag iets aantrekkelijker.

6. Is er een voorkeur voor bepaalde aandelen?

Gezien de hoge inflatie zal het belangrijk zijn om bedrijven in portefeuille te hebben die beschikken over de nodige ‘pricing power’. Dit betekent dat ze in staat zijn om de prijzen van hun producten of diensten te verhogen zonder dat de klanten gaan afhaken. Daarnaast denken we ook aan bedrijven met een lage schuldgraad aangezien die minder last zullen hebben van een stijgende rente.

7. Wat gaat de dollar doen ten opzichte van de euro?

De dollar is al sterker geworden en die blijft sterk.

8. De inflatie is hoog. Loopt die nog hoger op of gaat die dalen?

Algemeen wordt aangenomen dat de inflatiedruk zal wegsmelten tegen eind 2022. We hebben jaren geen noemenswaardige inflatie gekend… maar vorig jaar schoot die de hoogte in. Belangrijk hierbij is om de achterliggende redenen van inflatie te definiëren:

- De energieprijzen: die verdubbelden, met als voornaamste oorzaak de economische heropleving. Een nieuwe verdubbeling van de energieprijzen in 2022 is een scenario waar niemand rekening mee houdt.

- De ontwrichting in de productie -en aanvoerketens: We zijn met z’n allen heel veel producten gaan kopen, met name online. De producenten konden niet volgen. Dit met schaarste en hogere prijzen als logische gevolg. Naarmate de pandemie onder controle komt, gaan we wellicht minder goederen kopen en opnieuw meer budget besteden aan diensten zoals horeca, reizen en cultuurevents. De voorspelling is dan ook dat de vraag evenwichtiger zal worden de komende maanden wat de prijsdruk zal verlagen.

- De loonkost: Vandaag zien we een stijgende loonkost, vooral in de VS (minder in Europa). Belangrijkste reden hiervoor is een te laag arbeidsaanbod. Te weinig mensen zijn teruggekeerd naar de arbeidsmarkt. De verwachting is evenwel dat het arbeidsaanbod zal toenemen omdat de angst voor het virus afneemt en de opgebouwde spaarpotjes van de voorbije maanden stilaan opraken.

9. Wat zijn de belangrijkste risico's voor beleggers in 2022?

Dat zijn toch de hardnekkige inflatie, de Chinese economische groei en geopolitieke risico's.

10. Zijn er, tot slot, naast aandelen nog andere interessante beleggingscategorieën?

Kijk in een gespreide beleggingsportefeuille ook naar vastgoed, reële activa die bestand is tegen inflatie.

TOT SLOT.

Beleggen gaat over bedrijven vinden met een hoger dan gemiddeld rendement tegenover een lager dan gemiddeld risico. Kwaliteit komt altijd boven water! Kijk niet naar de financiële markten als een weerman…maar als een klimatoloog. Het zijn de effecten op lange termijn die het verschil maken. Dat is wat onze Franse beheerder La Financière de L’Echiquier al 30 jaar doet.

Beleg vanuit overtuiging, laat u niet leiden door de markt!

Disclaimer: De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. Bovenstaand artikel vertaalt de visie van Connect BV en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

Redactie: Mathias Mortier

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Lees nieuwsbericht

De eerste maand van 2022

De eerste maand van 2022

januari 31 - 2022

Nieuws uit de markt - balans vierde kwartaal 2021

januari 17 - 2022

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren