november 07 - 2022

Asbestattest vanaf 23 november 2022 verplicht in Vlaanderen.

Voor elke verkoopcompromis dat ondertekend wordt na 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht voor alle panden gebouwd voor 2001. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Wat dit asbestattest juist inhoudt, hoe u dit bekomt en in welke gevallen het geldt, komt u hier te weten.

Asbest foto

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht?

De verplichting om een geldig asbestattest voor te leggen wordt geïntroduceerd in twee fases.


Fase 1 gaat in op 23 november 2022 en omvat een informatieplicht. Concreet betekent dit dat voor alle panden met bouwjaar 2000 of ouder die na 23 november van dit jaar verkocht worden, de inhoud van het asbestattest moet gedeeld worden met de kopers op het moment van de onderhandse verkoopovereenkomst (‘compromis’). Het gaat om een verplichting bij elke overdracht van een eigendomsrecht. Ook een schenking of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of een zakelijk recht van gebruik vallen hier dus onder. Een erfenis dan weer niet.


Volgende gegevens dienen bij het ondertekenen van de compromis door de verkoper gedeeld worden met de koper: vermelding dat de inhoud van het geldige asbestattest voorafgaand is meegedeeld aan de koper, datum, unieke code, samenvattende conclusie.


Fase 2 gaat begin 2032 in. Vanaf dan wordt het asbestattest algemeen verplicht voor iedere eigenaar van een woning of gebouw van voor 2001, ook wanneer er géén sprake is van een verkoop. Vanaf dat moment moet u eveneens als verhuurder een asbestattest laten opmaken.


Voor welke panden geldt deze verplichting?

De verplichting geldt voor alle residentiële, commerciële en industriële gebouwen met bouwjaar 2000 of eerder: woningen, industriegebouwen, kantoren, winkels, overheidsgebouwen, horeca, agrarische gebouwen waarvan de (som van de) grondoppervlakte(s) groter is of gelijk is aan 20 m² of wanneer de grondoppervlakte kleiner is dan 20m², maar het gebouw deel uitmaakt van een grotere constructie.

Voor de private delen van appartementsgebouwen geldt de algemene regel dat u vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig hebt. Voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw die onder het stelsel gedwongen mede-eigendom vallen, wordt de informatieplicht vanaf 1 januari 2025 van kracht.

Aanvraag asbestattest

Alle informatie over hoe u nu precies een asbestattest dient aan te vragen, vindt u hier : Hoe krijg ik een asbestattest? (vlaanderen.be)

Redactie: Mathias Mortier - Bestuurder BV Connect

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren