oktober 28 - 2022

Wekelijkse update

28.10.2022

De hypotheekrente op dertig jaar in de Verenigde Staten bedraagt op vandaag 7,32%. Dit is het hoogste niveau in ruim twintig jaar. Doordat lenen voor vastgoed er zo duur is geworden, is de kredietaanvraag ingestort. Deze bereikte onlangs het laagste niveau sinds 2015. In één jaar tijd is de vraag met maar liefst bijna 40% gedaald, de grootste afname sinds de crisis van 2008.


Wie de recentste cijfers over de Amerikaanse vastgoedmarkt bekijkt, ziet heel wat parallellen met de grote financiële crisis in 2008, die haar oorsprong vond in een economische crisis en de vastgoedmarkt:

  • De index die het vertrouwen onder projectontwikkelaars weergeeft, bereikte begin vorige week het laagste niveau sinds 2012 en is in een jaar tijd sterker gedaald dan voor de crisis van 2008.
  • De verkoop van bestaande woningen is in een jaar tijd met bijna 25% gedaald. Een dergelijk verschijnsel hebben we voor het laatst gezien tijdens de crisis van 2008, de lockdowns buiten beschouwing gelaten.
Connect WAL6295

Donkere wolken boven de Amerikaanse vastgoedmarkt

De huidige plotselinge en snelle afname van de vraag naar vastgoed leidt tot een daling van de prijzen. Na de coronacrisis zijn de prijzen omhoog geschoten door de massale overheidssteun, het verlangen naar grotere woningen en de mobiliteit die telewerk met zich meebracht. Nu doet zich echter een heftig schaareffect voor, met aan de kant prijzen die waarschijnlijk té hoog waren opgelopen en aan de andere een stuk minder gunstige financieringsvoorwaarden door de stijging van de rente.

Die overeenkomsten tussen de recente ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoedmarkt en de aanloop nar 2008 kunnen erg zorgwekkend lijken, maar ookal vormt dit geen systematisch risico meer zoals in 2008, het zal niettemin gevolgen hebben voor de Verenigde Staten. De sterke stijging van de maandelijkse aflossingen voor leningen met variabele rente weegt al zwaar op het huishoudbudget - een fenomeen dat we ook in heel wat andere landen zien, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De daling van de vastgoedprijzen is op termijn weliswaar een goede zaak voor de inflatie van de huisvestingskoten, maar zal afbreuk doen aan het welvaarteffect en kan dus indirect tot gevolg hebben dat de huishoudens hun consumptiebestedingen terugschroeven. Dat is iets om nauwlettend in de gaten te houden.

De week op de markten

De markten stegen aan het begin van de week, aangevoerd door vrij positieve bedrijfsresultaten in de VS en een bocht van 180 graden door de nieuwe Britse kanselier (die de aangekondigde belastingverlagingen annuleerde). Dit helpt de markten in Europa te stabiliseren.

De publicatie van de geharmoniseerde inflatie in de eurozone kwam niet als een verrassing (6,0% in plaats van de verwachte 6,1%, exclusief energie en levensmiddelen), maar weerhield de Europese markten er niet van om vrijdag lager te sluiten, met name vanwege gemengde bedrijfsresultaten.

Connect Dynamic Portfolio

Onze beheerder, LFDE, kiest er op dit voor om de portefeuille zoveel als mogelijk in balans te houden.

Hierbij is sprake van een actief beheer met achterliggende keuze voor:

  • opbouw van cash posities;
  • afdekking van marktrisico's via opties en futures;
  • overwegend (Amerikaanse) kwaliteitsaandelen met lage schuldgraad en 'pricing power'.

Bron : www.lfde.com

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren