augustus 21 - 2022

De beleggingshorizon

De beleggingshorizon

De beleggingshorizon: waar wordt het voor gebruikt en hoe definieer je het?

Vaak denken spaarders dat efficiënt beleggen betekent dat je de juiste financiële producten selecteert of anticipeert op marktbewegingen ('market timing').

Er is echter een veel eenvoudigere, maar fundamentele, voorbereidende stap: projecteer jezelf in de toekomst om je financiële behoeften te bepalen, en om bijgevolg één of meer beleggingshorizonten te definiëren.

Waarom uw beleggingshorizon respecteren?

Als de beleggingshorizon een bestemming zou zijn, dan zou beleggen het voertuig zijn dat u naar die bestemming toe brengt. U moet ervoor zorgen dat u voor elke tijdshorizon de juiste beleggingen kiest: hierdoor kunt u uw potentiële winst maximaliseren en tegelijkertijd de risico's beperken. Als de keuze van de beleggingen niet geschikt is voor de beleggingshorizon, kunnen er risico's ontstaan.


Zo is het bijvoorbeeld niet optimaal om spaargeld dat bestemd is voor uw pensioen (een lange horizon) op een spaarrekening te plaatsen (een beleggingsmedium dat aan de korte termijn is aangepast). Dit leidt tot een aanzienlijk inkomensverlies, omdat u niet het rendement krijgt dat u had verwacht. U bent dus gedwongen uw spaarinspanning te verhogen... of genoegen te nemen met minder geld bij pensionering.

Op dezelfde manier betekent het kiezen van langetermijnbeleggingen wanneer u een korte tijdshorizon hebt, dat u meer risico neemt. U belegt best geen geld op de beurs voor een grote vastgoedaankoop die over zes maanden is gepland: marktschommelingen kunnen uw inbreng verminderen, wat in het ergste geval uw vastgoedproject in gevaar kan brengen.

Tenslotte zijn sommige beleggingen illiquide, d.w.z. dat zij gedurende een bepaalde periode moeilijk te verkopen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met private equity: investeringen in het kapitaal van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Voor andere beleggingen is de lange aanhoudingsperiode te wijten aan hoge instapkosten (zoals in het geval van vastgoedinvesteringsmaatschappijen), of aan een belastingvoordeel dat na een bepaalde aanhoudingsperiode wordt verkregen.
Om al deze redenen is het bijzonder belangrijk uw beleggingshorizon te kennen en ook te respecteren.

Welke investering kiezen in functie van de tijdshorizon?

Elke belegging gaat vergezeld van een essentiële-informatiedocument (bekend als een KID), waarin het risiconiveau van de belegging en de aanbevolen minimale beleggingsperiode worden uiteengezet.


Kies voor elk van uw projecten een oplossing met een aanbevolen looptijd die overeenstemt met uw tijdshorizon. Om het u gemakkelijker te maken uw weg te vinden, kunt u ook verschillende beleggingsenveloppen openen, die elk aan een belangrijk spaarproject worden toegewezen.

Wat zijn de beste investeringen op middellange en lange termijn?

Hebt u een tijdshorizon van meer dan drie jaar? Dan kun je het je veroorloven om wat risico te nemen. U kunt ten minste gedeeltelijk beleggen in aandelen, d.w.z. in het kapitaal van ondernemingen. U kunt ook beleggen in onroerend goed, hetzij fysiek, hetzij "op papier". Vastgoed vergt echter een iets langere horizon dan aandelen.


Aandelen zijn historisch gezien veel winstgevender dan risicoloze beleggingen, maar deze winstgevendheid wordt tenietgedaan door een hoge volatiliteit en dus een risico op kapitaalverlies. Door uw beleggingen gedurende langere tijd aan te houden, vermindert u de kans op kapitaalverlies.
Deze grafiek toont de historische kans op een positief rendement, afhankelijk van de duur van uw belegging, door te beleggen in de CAC 40 Net Total Return, de index die de aandelen van grote Franse ondernemingen vertegenwoordigt, met herbelegde nettodividenden.

Cac 40 net total return

Langdurig beleggen vermindert de onzekerheid.

Lezen: historisch gezien zou een belegger bij een belegging in de CAC 40 72% kans hebben gehad op een positief rendement indien hij zijn belegging slechts één jaar had aangehouden. Dit cijfer stijgt tot 87% bij een aanhoudingsperiode van 10 jaar, en tot 100% bij een aanhoudingsperiode van 20 jaar: historisch gezien is geen enkele periode van 20 jaar negatief geweest.


In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. De CAC 40 is een beursindex die de 40 grootste Franse beursgenoteerde ondernemingen op de beurs van Parijs omvat. Het is niet representatief voor alle internationale financiële markten.


Langdurig beleggen vermindert de onzekerheid. Beleggen op lange termijn bespaart u ook de moeite om te anticiperen op marktschommelingen.

Hoe Connect u helpt uw beleggingshorizon te bepalen?

Uw tijdshorizon is een belangrijk criterium om te bepalen hoe uw vermogen wordt belegd. Het is natuurlijk niet het enige criterium. Andere factoren spelen een rol: uw huidige en toekomstige spaarcapaciteit, uw behoefte aan extra inkomsten, uw tolerantie voor onzekerheid, enz.
Wij helpen u om een strategie en de juiste beleggingshorizon te bepalen. Enerzijds aan de hand van uw "beleggersprofiel" of "risicoprofiel", maar bovenal rekening houdend met uw persoonlijke situatie en plannen.

Het heeft namelijk geen zin vast te houden aan zeer conservatieve beleggingen als u geen plannen of behoeften op korte termijn hebt! U riskeert onderfinanciering van uw projecten. Soms kan het niet nemen van risico een groter risico zijn dan het risico zelf.
Een lange tijdshorizon kan de beste bondgenoot van uw vermogen zijn, zodat u een beheerst risico kunt nemen binnen de grenzen van uw volatiliteitstolerantie.
We wikken en wegen de risico’s en sturen proactief bij om het best mogelijke evenwicht te vinden tussen uw vermogen en de financiële vraagstukken die uw leven beïnvloeden. Op die manier blijft uw vermogen steeds in balans. Vandaag, morgen en later.

Bron: LFDE

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren