september 08 - 2023

Wat heeft de staatsbon dat de beleggingsverzekering niet heeft?

U kon er de voorbije weken niet om heen: “De regering lanceert een fiscaalvriendelijke staatsbon met een aantrekkelijk nettorendement op één jaar.” Het gaat om de uitgifte van een staatsbon op één jaar waarop uitzonderlijk een roerende voorheffing van 15% van kracht is in plaats van 30% en waarvan het nettorendement 2,81 procent is na één jaar.

Dandelion 1557110 1280

De Staatsbon

De Staatsbon is een soort overheidsobligatie, bestemd voor particulieren. Als u een staatsbon koopt, leent u in principe geld uit aan de overheid. Die betaalt u in ruil elk jaar een afgesproken intrest, de zogeheten coupon. Op de vervaldag krijgt u vervolgens uw geld terug. U dient er evenwel rekening mee te houden dat in geval van een verkoop voor vervaldag u wellicht niet uw volledige investering zal recupereren. De waarde verandert elke dag aangezien de staatsbon wordt genoteerd op de beurs van Brussel. Bovendien zal de bank of beursvennootschap een makelaarsloon aanrekenen indien u binnen het jaar opnieuw verkoopt. Bij verkoop via de bank moet u ook 0,12% aan beurstaks betalen.

Korte versus lange termijn

Ons inziens kan de staatsbon inderdaad een middel zijn om op korte termijn winst te boeken, maar bij Connect geloven wij in een langetermijnvisie, waarbij uw vooropgestelde doelen worden gerealiseerd door een meetbaar en transparant plan op maat. Het is van belang om bij cruciale levensmomenten toch even stil te staan bij uw persoonlijke en financiële situatie.

Bijgevolg komen we naadloos terecht bij de vermogensverzekering of de zogenaamde beleggingsverzekering Tak 23, die naar onze mening een vaste waarde dient te zijn in een gespreide vermogensportefeuille (naast vastgoed, pensioensparen, beleggingen, cash als buffer,…) en perfect kan passen in uw vermogensplanning in functie van de omvang en de aard van uw vermogen.

De beleggingsverzekering: de voordelen van het verzekeringsjasje rond uw belegging.

Concreet komt het erop neer dat uw belegging in een verzekeringsjasje terecht komt. Op die manier combineert u verzekeren en beleggen in één klap. Het is met andere woorden een beleggingsportefeuille waaraan u een verzekering kan koppelen van wat er met de belegging dient te gebeuren indien u overlijdt.

U vindt hierbij een overzicht van de verschillende mogelijkheden en voordelen die een beleggingsverzekering biedt.


De beleggingsverzekering en (flexibele) vermogensplanning


Vanuit het wettelijk erfrecht wordt bepaald wie wat erft bij u overlijden. Indien u tijdens uw leven geen stappen onderneemt om uw nalatenschap te regelen, zal automatisch het wettelijk erfrecht van toepassing zijn.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om actief aan planning te doen. Dit kan gedurende uw leven door de opmaak van huwelijkscontract, een testament, maar u kunt ook via een beleggingsverzekering afwijken van het wettelijk erfrecht.

We geven u hierbij enkele voorbeelden:

  • U kunt bijvoorbeeld één (of meerdere) begunstigden aanduiden en u kunt deze keuze ook op elk moment bijsturen;
  • U kunt uw kleinkinderen begunstigen indien u hen een financieel duwtje in de rug wenst te geven. Kleinkinderen kunnen tot 12.500 euro erven zonder dat zij hier erfbelasting op verschuldigd zijn. Door uw kleinkinderen dus als begunstigden aan te duiden en op die manier het kapitaal rechtstreeks aan hen te laten toekomen, levert dit een netto besparing op voor uw kinderen omdat zij anders op dat deel van uw vermogen wél erfbelasting betalen.
  • Bij uw overlijden, beschikt uw partner sneller over de gelden. Gedurende een aantal weken of zelfs maanden na het overlijden van een (gehuwde/samenwonende) partner worden alle bankrekeningen geblokkeerd. De verzekeraar kan sneller het geld overmaken op een niet-geblokkeerde rekening van uw partner, indien deze uiteraard als begunstigde werd aangeduid in de levensverzekering.
  • Een alleenstaande zonder kinderen kan bijvoorbeeld heel concreet neefjes of nichtjes bevoordelen in plaats van broers of zussen. De uitkering is in dat geval wel onderworpen aan erfbelastingen.

Fiscale risicospreiding


Er geldt een eenvoudigere alternatieve fiscaliteit voor tak-23 beleggingen die meer voordelen biedt dan klassieke beleggingsfondsen.

  • Ondanks het feit dat er een premietaks van 2% is verschuldigd is bij inbreng van de gelden in de levensverzekeringsovereenkomst, zijn er géén bijkomende belastingen meer verschuldigd, ongeacht de meerwaarde die u er later op realiseert.
  • Dit betekent dat de beleggingen niet onderworpen zijn aan roerende voorheffing van 30% (of 15% in geval van de staatsbon), noch aan een beurstaks (op vandaag 1,32%)
  • Voorts komen de gelden in een tak 23 beleggingsverzekering niet in aanmerking voor de effectentaks aangezien de beleggingsverzekering niet op de effectenrekening komt.

Fiscaal gezien is er eveneens geen kostprijs wanneer er inkomsten worden gegenereerd noch om transacties uit te voeren, concreet betekent dit dat er geen beperking is van het aantal transacties in het contract om bv. de beurstaks te vermijden.


Flexibel beheer


Uw beleggersprofiel kan aangepast worden aan de individuele doelstellingen. Dit kan ook op elk moment gewijzigd worden indien u wilt inspelen op de evoluties in de financiële markten. Het is voornamelijk in tijden van onzekerheid dat het flexibel beheer een belangrijke rol speelt. We krijgen op vandaag te maken met heel wat onzekerheden op economisch en geopolitiek vlak. Dit zorgt voor de nodige volatiliteit en schommelingen in de markt. Het is dus steeds van belang dat de vermogensbeheerstrategie afgestemd is tegen deze onzekerheden Dankzij de actief beheerde Connect Portfolio’s zijn de onderliggende beleggingen hier constant op afgestemd.


Om een lang verhaal kort samen te vatten: een tak 23-vermogensverzekering biedt u vermogensbescherming en vermogensoverdracht op een fiscaalvriendelijke manier.


Mocht u hier meer informatie over wensen of uw persoonlijke financiële situatie onder de loep wensen te nemen, twijfel uiteraard niet om contact op te nemen met ons!


Disclaimer

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Charlotte Van Den Branden & Mortier Mathias (Bestuurders Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren