mei 02 - 2024

Belangrijkste nieuwe regels voor Belgische belastingaangifte 2024

Ontdek hier de belangrijkste fiscale veranderingen voor de Belgische belastingaangifte in 2024, van grotere belastingvoordelen voor specifieke laadpalen tot aanpassingen van de mogelijkheid waarop je huur aangeeft als beroepskost.

CONNECT nota blocjes

Aangifte aanslagjaar 2024

Het is weer zover. Sinds vorige week kan u uw aangifte voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten van 2023) online indienen. Indien u nog gebruik maakt van een pappieren aangifteformulier, mag u dit in de loop van mei verwachten. Indien u op ons advies een deel van uw vermogen gestructureerd hebt via een levensverzekering naar Luxemburgs recht, lees dan zeker verder.

Vergeet de aangifte van uw buitenlandse levensverzekering niet!

U dient als verzekeringsnemer van deze buitenlandse levensverzekering melding te maken hiervan in uw aangifte van de personenbelasting.

U dient de naam en voornaam van de verzekeringsnemer te vermelden alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij is gevestigd.

U dient geen bedragen in te vullen en u zal hier ook niet op belast worden. Het betreft een pure meldingsplicht.

Concreet - in de praktijk:

U dient in DEEL 1 onder vak XIII vakje B individuele levensverzekeringen in het buitenlande de code 1076 aan te vinken en eronder de gegeven in te vullen.

Bij naam en voornaam van de verzekeringsnemer:

  • Beide namen indien het contract is afgesloten op 2 namen
  • Bij land waar de verzekeringsonderneming gevestigd is, vermeldt u: Luxemburg

Opgelet : Bij verzekeringscontracten afgesloten in het kader van successieplanning: Aangifte dient te gebeuren door de begiftigde(n) en is er géén aangifteplicht voor de schenker(s).

Aangifte buitenlandse levensverzekering

Kinderen ten laste mogen meer verdienen

Voor het inkomstenjaren 2023 en 2024 is het nettobedrag aan inkomen dat een kind mag verdienen om nog steeds fiscaal als "ten laste" te worden beschouwd, verhoogd:

  • maximaal 7.010 euro voor inkomstenjaar 2023;
  • maximaal 7.290 euro voor inkomstenjaar 2024.

Stijging fiscale maxima pensioensparen en lange termijn sparen.

De regering besliste destijds om de meeste maxima voor federale belastingverminderingen te bevriezen voor de in­kom­sten­jaren 2020 tot 2023. Het gaat hierbij o.a. over premiestortingen in pensioenpolissen zoals pensioensparen en lange termijn sparen.

Voor het in­kom­sten­jaar 2024 worden de maximale stortingen in pensioenpolissen opnieuw verhoogd:

  • Zo bedraagt het basisbedrag voor de belastingvermindering van pensioensparen 990 euro. Na indexatie wordt dit in 2024 een basisbedrag van 1.020 euro.
  • De maximum belastingvermindering voor een individuele levensverzekering bedraagt op heden 2.350 euro. Dit wordt verhoogd naar een bedrag van 2.450 euro in 2024.

Kapitaalsaflossingen aangaande een lening voor een tweede eigendom zijn voor de laatste keer fiscaal aftrekbaar

Dit jaar is het de laatste keer dat u belastingvermindering kunt krijgen op uw nieuwe lening voor een tweede woning, inclusief kapitaalaflossingen en de premie voor de schuldsaldoverzekering. Deze uitgaven kunnen aanleiding geven tot een belastingvermindering van 30 % tot een maximum van 2.350 euro (afhankelijk van je beroepsinkomen).

Vanaf het in­kom­sten­jaar 2024 kan u, bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor een tweede woning, d.w.z. een woning die de belastingdienst niet als uw "eigen woning" beschouwt, alleen nog de intresten aftrekken.

Vragen?

In geval er iets niet duidelijk is, twijfel dan zeker niet om contact op te nemen met ons:


Mathias: mathias@connect-ed.be – 0479 31 81 77


Charlotte: charlotte@connect-ed.be – 0494 87 05 73


Dries: dries@connect-ed.be - 0476 48 31 45

Charlotte Van Den Branden & Mathias Mortier - Bestuurders Connect BV

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren