Risiconiveau

Laag

Hoog

Aantal beleggingshorizon: > 5jaar

Doelstelling

CONNECT CONVICTION PORTFOLIO wordt dynamisch en discretionair beheerd door toedoen van een actieve aandelenselectie (“stock picking”) op de internationale aandelenmarkten, met name de aandelenmarkten van de OESO-landen. De doelstelling van de icbe is om een resultaat na aftrek van kosten na te streven dat hoger ligt dan dat van zijn samengestelde referentie-index. (30% MSCI USA NET TR EUR + 70% MSCI Europe).

Kenmerken van de portfolio

Startdatum

29/04/2024

Beheerder

La Financière de L'Echiquier

Toezichthouder

AMF

Depothoudende bank

BNP Paribas Securities Services

Referentievaluta

EUR

Domicilie van de portfolio

Frankrijk

Juridische structuur

SICAV - ISIN FR001400LQR6

Beheerskosten

1,55%

Type deelbewijzen

Kapitalisatie

Frequentie van de waardebepaling

Dagelijks

Risicoklasse (SRRI)

4

Kapitaalgarantie

Nee

Disclaimer

De vermelde informatie op deze internetpagina mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet volledig. De getoonde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. Wees er u van bewust dat beleggen risico’s inhoudt, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten zijn dan ook geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige rendementen of prestaties van het fonds. Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstig rendement of toekomstige prestaties. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document, noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan genomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na rijp beraad, met de hulp van zijn eigen adviseurs, over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over de kenmerken, de kosten en de risico's van de financiële instrumenten die in de beheersmandaten zijn of kunnen worden opgenomen (zoals de KIID) is te allen tijde kosteloos verkrijgbaar.

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren