De wereld en de markten - 05/2021

De prestaties van de belangrijkste activaklassen in mei.

 

Wat is er gebeurd op de markten?

  • In het kielzog van april en tegen een achtergrond van stilte over het stijgende rentefront, stegen de aandelenmarkten in mei. Zeer goede macro-economische cijfers, zowel door een voortzetting van de heropening van economieën dankzij de vaccinatiecampagnes als goede bedrijfsresultaten voor het eerste kwartaal, zorgden voor een behoud van de risico-appetijt.
  • Ondanks de dalende rente noteren we een lichte outperformance van waardeaandelen in vergelijking met groeiaandelen, de eersten gedreven door een herstel dat zich meer manifesteert en waarbij laatstgenoemde last had van relatief hoge waarderingsniveaus, verzwakt door de vrees voor oplopende inflatie, vooral in de Verenigde Staten.
  • De lange termijn rente is in de Verenigde Staten in de loop van de maand licht gedaald van 1,63% naar 1,59%, terwijl de Europese rente stabiel bleef.
  • De Amerikaanse inflatie bereikt in mei een recordhoogte van 5%, het hoogste punt in 13 jaar. 

De consumentenprijsindex (CPI) in de Verenigde Staten is in de maand mei gestegen naar zijn hoogste niveau sinds 13 jaar. Zo meldde het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics vandaag dat de consumentenprijsindex een stijging kende van 5% op jaarbasis. Deze stijging was verwacht, maar valt wel hoger uit dan voorzien en is tevens een verdere toename van de inflatie ten opzichte van de maand april. Ook toen al was er sprake van een algemene prijsstijging van 4,2%. We moeten al terug gaan naar de periode augustus 2008 om nog zo een hoge inflatie op te tekenen. Toen werd in de maand augustus een inflatie gemeten van 5,4%. Als we de CPI index meten zonder rekening te houden met de prijzen voor voeding en energie is er sprake van een prijsstijging over de afgelopen 12 maanden van 3,8%. Om eenzelfde stijging terug te vinden moeten we terug naar juni 1992. Tot slot kende de energie-index een stijging van maar liefst 28,5% ten opzichte van een jaar geleden, de voedselprijzen tot slot stegen in de VS over de laatste 12 maanden met 2,2%. Een grote verrassing is de stijgende inflatie nu ook weer niet. De hoogte ervan misschien wel. Maar de cocktail van het vele geld dat in omloop werd gebracht door de centrale banken en de heropening van de economie na corona was in elk geval een ideale combinatie om inflatie op gang te trekken. In ons artikel van 08.02.2021 spraken we reeds over … stilte voor de storm!

Wenst u het artikel terug te lezen: klik dan hier

 

 

Redactie afgerond: 10 juni 2021. 

 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles