Wekelijkse update

 

De trend is your friend.
… ook op de aandelenmarkt. Vooral de Value aandelen zijn de vriend van beleggers de afgelopen maanden. Dit is al een tijdje aan de gang, maar komt sinds februari in een stroomversnelling. In alle segmenten (Large caps – Mid caps – Small Caps) zien we dat de Value aandelen de Growth Indices verslaan. Ook de Dynamic Portfolio profiteert door zijn positionering van deze trend. Met een positionering van 17,96% in de Echiquier Value G (YTD: + 25,34%) en 17,02% in MSCI USA Value (YTD: +20,69%) maken Value aandelen vandaag een prominent deel uit van de portefeuille.

Vreugdeloze arbeid.
Het maandelijkse verslag over de tewerkstelling in de Verenigde Staten geeft aan dat de situatie in het algemeen verbeterd is, maar minder sterk dan verwacht. Dat volgt op een al eerder teleurstellend rapport vorige maand. De dynamiek blijft weliswaar positief, want de werkloosheidsgraad is gedaald naar 5,8% tegenover 6,1% voordien. Bovendien werd het aantal nieuwe banen van vorige maand opwaarts herzien. Maar de participatiegraad van de beroepsbevolking is afgenomen van 61,7% naar 61,6%. En het aantal nieuwe banen dat in de loop van de maand werd gecreëerd, bedroeg slechts 559.000 tegenover een verwachte 675.000. Gelukkig zien we in detail gunstige evoluties op het vlak van de ongelijkheid. Daar is de Fed bijzonder gevoelig voor. Zo is de werkloosheidsgraad bij Afro-Amerikanen meer gedaald dan op nationaal niveau. En ook de participatiegraad bij mensen met een middelbaar diploma die geen hoger diploma hebben is erop vooruit gegaan, terwijl het op nationaal niveau gedaald is. Het lijdt geen enkele twijfel dat de voorzitter van de Fed daar bij zijn volgende interventies zal op terugkomen.

Magische brexit.
De PMI-enquête van de economische activiteit in Groot-Brittannië voor de maand mei komt uit op 62,9. Dat is het hoogste peil sinds het begin van de statistieken (2018). De heropening van de economie is bijzonder krachtig. In de eurozone zit de activiteitsindex eveneens in de lift, maar minder sterk; hij is gestegen tot 57,1. Wordt de brexit dan uiteindelijk toch een economisch succesverhaal?

 

 

   Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles