Wekelijkse update - inflatie

 

Inflatie.
De aandelenmarkten werden vorige week opgeschrikt door de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 4,2% wat de grootste toename betekent sinds 2008.
De kerninflatie (inflatie gemeten zonder energie- en voedingsprijzen) liet met +3,0% op jaarbasis zelfs de sterkste stijging optekenen sinds 1996. Een diepgravende analyse is evenwel op zijn plaats. De uitzonderlijk sterke prijsstijgingen in de VS doen zich hoofdzakelijk voor in één enkele sector: transport. Zo ging de prijs van 2de handswagens op jaarbasis met 21% de hoogte in.
Voor huurauto’s steeg de prijs zelfs met 82,2% ten opzichte van een jaar geleden. Oorzaak zijn de problemen in de aanvoer van auto-onderdelen die een stevige rem zetten op de productie van nieuwe voertuigen.


De stijging van de inflatie is op zich niet zorgwekkend en wordt door de Amerikaanse Federal Reserve aanzien als een tijdelijk fenomeen. Bovendien is inflatie tevens een logisch gevolg van het huidige economisch herstel.
Er dient evenwel rekening mee gehouden te worden dat de stijging niet onmiddellijk zal gaan stoppen. Sommige structurele componenten, in het bijzonder de woningprijzen, zijn in de inflatiecijfers nog maar licht toegenomen, terwijl de voorlopende indicatoren een fikse stijging voorspellen. Ook loonstijgingen vallen binnen de verwachtingen. Zo ligt het percentage werknemers dat zelf zijn baan opzegt vandaag hoger dan voor de crisis. Enerzijds heeft dit een vertrouwen aan in de arbeidsmarkt. Anderzijds hebben meer kmo’s dan ooit openstaande vacatures, wat sollicitanten de kans biedt om een hoger loon te bedingen.

Het einde van de tunnel.
De Europese Commissie heeft haar groeiprognoses voor 2021 en 2022 fors opwaarts bijgesteld. Voortaan gaat zij ervan uit dat het bbp in de eurozone dit jaar met 4,3% zal groeien en volgend jaar met 4,4%, tegenover 3,8% voor beide jaren bij haar meest recente herziening eind 2020. Bijgevolg zal het bbp in de eurozone begin 2022 weer op het niveau staan van eind 2019, wat dus zes maanden vroeger is dan wat de Europese Commissie daarvoor verwachtte. De arbeidsmarkt lijkt echter maar traag te herstellen, met een verwachte werkloosheidsgraad van 7,8% in 2022 tegenover 8,2% op dit moment.


America great again.
Joe Biden en de Republikeinse senatoren toonden zich eind vorige week optimistisch over hun kansen om een akkoord te vinden rond het infrastructuurplan dat de nieuwe Amerikaanse president op tafel had gelegd. De financiering ervan blijft echter nog een heikel punt, met name voor wat de mogelijke belastingverhogingen betreft. Het Republikeinse kamp dient in de loop van de week een nieuw voorstel op tafel te leggen.

 

 

   Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles