De wereld en de markten - 04/2021

De prestaties van de belangrijkste activaklassen in april.

 

Wat is er gebeurd op de markten?

  • In de nasleep van maart en tegen een achtergrond van stilte op het stijgende rentefront, stegen de aandelenmarkten fors in april.
  • De zeer goede macro-economische cijfers, de voortdurende heropening van economieën dankzij de vaccinaties en goede bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal droegen bij en hielden de risicobereidheid hoog.
  • De daling van de dollar is ook gunstig voor Amerikaanse aandelen, die hun Europese tegenhangers inhalen.
  • De pauze in de rentetarieven en het nemen van winst op cyclische aandelen leidden tot een lichte outperformance van groeiaandelen in vergelijking met waardeaandelen.
  • In de Verenigde Staten daalden de langetermijnrentes in de loop van de maand. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde, van 1,74% naar 1,63%. Anderzijds stegen de Europese rentetarieven, wat een weerslag had op obligaties, met name met een lange looptijd. Hoogrentende obligaties blijven het goed doen, in het spoor van de aandelenmarkten.

 

 

Redactie afgerond: 10 mei 2021. 

 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles