Wekelijkse update

 

Philly folie.
De activiteitsindex van de staat Philadelphia, de Philly Fed, die op 18 maart werd gepubliceerd, bereikte het hoogste peil in 50 jaar op 51,8 tegenover een vorig cijfer van 23,1. Dat overtreft alle verwachtingen. De druk op de aanvoerketens zijn voelbaar, want het aanbod kan de vraag amper bijbenen. De productieprijzen stijgen dus aanzienlijk. Het effect op de inflatie kan mogelijk sterk zijn.

Voor enkele basispunten meer.
De vergadering van het FOMC, het Amerikaanse comité voor het monetair beleid, leidde op 17 maart jongstleden tot een status-quo voor wat de uitgevoerde maatregelen betreft. De economische prognoses zijn echter sterk geëvolueerd. Zo wordt er in 2021 voortaan een bbp-groei van 6,5% verwacht, tegenover 4,2% drie maanden geleden. De inflatie zal naar verwachting uitkomen op 2,4% in 2021, maar dat zal van voorbijgaande aard zijn, want de komende jaren zal ze terugvallen naar 2%. Tot slot verwachten vier leden van het comité minstens één renteverhoging in 2022, tegenover één lid in december, en zeven in 2023, tegenover vijf in december. De meeste leden gaan nog steeds uit van een scenario waarin de rentevoeten voor 2023 niet verhoogd worden.

De reële kostprijs van de bitcoin.
Volgens de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) kan het jaarlijkse gebruik van bitcoins tot 0,6% van de wereldwijde elektriciteitsproductie oplopen, ofwel bijna het verbruik van Noorwegen. Daarbovenop komt nog eens de energie die nodig is om de krachtige machines te bouwen en eventueel te recycleren die worden gebruikt om bitcoins te produceren (te 'mijnen' in IT-taal).


Eindspel.
De Fed kondigde op 19 maart het einde aan van een vrijstelling op de kapitaalvereisten waaraan de grote Amerikaanse banken moeten voldoen om eventuele activaverliezen op te vangen. Die vrijstelling werd ingevoerd in het verlengde van de crisis van maart 2020, om zo banken aan te moedigen om risico's te nemen. Wall Street had gehoopt dat de vervaldag van deze vrijstelling, voorzien op 31 maart 2021, uitgesteld zou worden. Dat is niet het geval, maar volgens de Fed is de markt voldoende stabiel om het einde van deze periode met bijkomende liquiditeit door te komen.

 

 

 

   Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles