De wereld en de markten - 01/2021

De aandelenmarkten dalen, met uitzondering van de opkomende landen:

 • Gestuwd door de sterke prestaties van de Chinese aandelen presteren wereldwijde aandelen uit de opkomende landen veel beter dan de overige aandelenmarkten, die de afgelopen maand overwegend lager gingen. Het sterke herstel in China en de toenemende belangstelling van beleggers in Azië liggen aan de grondslag van deze trend. De overige aandelenmarkten hadden echter te lijden onder de vrees dat het langer duurt dan verwacht om deze pandemie onder controle te krijgen op het moment waarop de vaccins werden bekendgemaakt.
 • Qua stijlen waren de bewegingen eerder evenwichtig. Groei en value kenden een gelijkaardig rendement. We zien dat het verschil eerder gemaakt wordt bij de grootte van de beurskapitalisatie, want smallcaps presteren veel beter dan mid- en largecaps.
 • De langetermijnrentes gingen afgelopen maand doorgaans hoger, met name in de Verenigde Staten. Dat komt door een snel economisch herstel en de toename van de inflatieverwachtingen. Dat was nefast voor de koersen van overheidsobligaties en voor de bedrijfsobligaties met de hoogste rating. Hun rentegevoeligheid speelde hen parten, en ze hebben maar een heel beperkte ruimte voor een verdere inname van de risicopremies.
 • De olieprijs ging er fors op vooruit, zoals de meeste grondstoffen, vooral de landbouw- en industriële grondstoffen. Die evolutie kunnen we vooral verklaren door een forse toename van de vraag en soms bevoorradingsproblemen. De wereldwijde verwerkende nijverheid presteert immers sterk.
 • De volatiliteit op korte termijn piekte tegen het eind van de maand, en stond opnieuw op het niveau van oktober. Die beweging werd echter al gauw gecorrigeerd.

De prestaties van de belangrijkste activaklassen in januari.

 activaklasses

Na een ijzersterk einde van 2020 begint het beursjaar 2021 met meer weifeling.

De langetermijnvooruitzichten blijven gunstig.

 • Na hun overwinning op de senaatverkiezingen in Georgia, hebben de Democraten een meerderheid in de Amerikaanse senaat. Dat effent het pad voor een derde herstelplan in de Verenigde Staten, dat waarschijnlijk meerdere biljoenen dollars waard zal zijn.
 • De centrale banken zullen heel 2021 een bijzonder versoepelend monetair beleid blijven voeren. Tijdens hun eerste bijeenkomsten van dit jaar hebben de Fed en ECB gewezen op de risico's die nog steeds wegen op het economisch herstel. Ze hebben verzekerd dat ze ondersteuning blijven bieden.
 • De bedrijfsresultaten van het vierde kwartaal van 2020 waren veel beter dan verwacht, hoewel de lat eerder laag lag. Bovendien blijkt uit de vertrouwensindicatoren dat de verwerkende nijverheid weinig last ondervindt van de beperkingsmaatregelen.

De kortetermijnrisico's kunnen echter de markten tijdelijk parten spelen.

 • De gezondheidssituatie is nog niet onder controle. Er duiken immers varianten op van het virus die besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke stam. De beperkingsmaatregelen zouden dus wel eens langer kunnen duren dan voorzien en zelfs nog verstrengd worden.
 • De vaccinatiecampagnes zijn in de hele wereld aan de gang, maar hebben te kampen met vertragingen (leveringen, capaciteit), in talrijke regio's.
 • Azië, de aanjager van de markten en de economie vorig jaar, ziet enkele donkere wolken opduiken aan de horizon. We zagen een beperkte liquiditeitsschok op de Chinese interbankenmarkt (wat doet vermoeden dat de centrale bank een strakker monetair beleid gaat voeren). Ook de spanningen tussen China en de VS rond de onafhankelijkheid van Taiwan laaien weer op.
 • De doelgerichte aanvallen van groepen Amerikaanse retailbeleggers op bepaalde hedgefondsen (via massale aankopen die hen verplichten om hun shortposities in bepaalde aandelen terug te draaien) zouden wat turbulentie kunnen veroorzaken indien ze op lange termijn aanhouden.

 

 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles