Inzicht - Artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie draait niet enkel om technologiebedrijven.

Naarmate de maanden vorderen, zal de rotatie die momenteel aan de gang is tussen value en growth wegebben. Zodra de inhaalbeweging is gemaakt, zal het momentum afzwakken. Artificiële Intelligentie draait niet enkel om beleggingen in technologie. En tot slot verdienen uitmuntende bedrijven met een groeipremie te noteren.

Dat vertelde Rolando Grandi, die bij de Franse vermogensbeheerder La Financière de L’Echiquier onder andere Echiquier World Next Leaders en Echiquier Artificial Intelligence beheert. Beide fondsen hebben er een bijzonder sterk jaar opzitten, met year to date rendementen van respectievelijk +73,37 procent en +69,82 procent. Investment Officer sprak hem tijdens een digitale one to one op de LFDE Media Day.
‘Ik ben op de eerste plaats iemand die gelooft in innovatie, op het vlak van consumptiegedrag, onze manier van leven en werken. Volgens mij is innovatie de drijvende kracht achter de prestaties van onze fondsen.’
Grandi legt uit dat hij enkel bottom-up te werk gaat bij de keuze van de bedrijven in portefeuille. ‘In het Artificial Intelligence fonds gaan we beleggen in vier soorten bedrijfsprofielen. Het eerste zijn de bedrijven die artificiële intelligentie verkopen, met bedrijven zoals ServiceNow en Salesforce. Het tweede profiel bestaat uit de bedrijven die AI adopteren, zoals de Japanse robotbouwer Fanuc. Het derde profiel bestaat uit de infrastructuurbedrijven, en het vierde uit de enablers, die alles mogelijk maken. We waren al in 2019 gepositioneerd in deze trend. De bijzonder sterke prestatie in 2020 is een logische uitloper van deze positionering. Ook vorig jaar hadden we al sterke posities in cloud computing, cyberbeveiliging, robotchirurgie, en dergelijke meer.’

2020
‘In 2020 beleven we de grootste transformatie van digitalisering die we ooit gezien hebben. Corona is een ongeziene versneller geweest van dergelijke trends. Uiteraard noteren dit soort bedrijven met een groeipremie in vergelijking met andere bedrijven. Daardoor heb je vaak de indruk dat deze bedrijven duur zijn. Maar je moet het vergelijken met een appartement dat goed is uitgerust en is afgewerkt met de beste materialen en in een leuke wijk ligt met goede voorzieningen. Het is toch ook logisch dat dit appartement duurder zal zijn dan een pand in een minder goede locatie en met minder voorzieningen? Anders zou je je als koper vragen stellen.'
'Wel, bij deze bedrijven is dat net hetzelfde. De adressable market is veel groter, ze groeien sneller, geven blijk van meer innovatie. Laten we stellen dat het wereldwijde bbp met 3 procent groeit op jaarbasis. Deze bedrijven groeien echter vlot met 30 procent of meer. Een hogere waardering is volgens mij dan ook gerechtvaardigd.’


Rotatie
Grandi ging ook in op de sectorrotatie die we momenteel meemaken op de markten. Wat gebeurt er binnen zes tot twaalf maanden? ‘De markt heeft deze rotatie op een rationele manier gemaakt. Veel bedrijven staan weer bijna op pre-crisisniveau. Zowel de cyclische bedrijven als de bedrijven die sterk waren afgestraft door de crisis zijn weer sterk gestegen.'
'Maar ik denk dat zodra de inhaalbeweging is gemaakt, het momentum sterk zal afnemen. Luchtvaartbedrijven bijvoorbeeld hebben al laten weten dat ze 20 procent van hun bezetting zijn kwijtgeraakt op een structurele manier. Die zakenreizen zullen de komende jaren niet meer terugkomen. Groei blijft schaars, en op een bepaald moment zal de markt zich opnieuw gaan richten op de bedrijven die een duurzaam groeiparcours kunnen voorleggen.’

Waardering
‘Dat betekent uiteraard niet dat we niet naar de waardering gaan kijken,’ zegt Grandi. ‘Bedrijven die te duur noteren, worden verkocht op een gedisciplineerde manier, en na grondige analyse en contact met het bedrijf. We zijn niet getrouwd met bedrijven. Indien ze op een horizon van 3, 5 en 7 jaar te duur staan, worden ze vervangen door andere.’

Geografie
Grandi is qua geografische positionering zeer sterk gericht op de VS en China: ‘Dat is een weerspiegeling van de sterke opkomst van AI in deze twee landen. Ik ben geen top-down asset allocator, maar in China vind ik bijvoorbeeld erg veel bedrijven terug met een sterk financieel en extra financieel profiel.'
'Op dit moment gaan we vooral beleggen in de AI vendors, die de technologie dus verkopen, en in AI users, die ze gebruiken. Neem nu bijvoorbeeld de Amerikaanse verzekeraar Lemonade. Het is een voorbeeld dat aantoont dat AI niet enkel in de zuivere technologiesector terug te vinden is. Meer dan 30 procent van onze posities zit buiten deze sector, en het neemt toe. We beheren niet per sector of regio, maar volgen de adoptie van AI in onze economie.’

Geen destructie
‘AI zorgt bovendien ook niet voor destructie, maar wel voor een transitie. Neem nu bijvoorbeeld de taxisector van morgen. Het is best mogelijk dat we zelf rijdende taxi’s krijgen. Hetzelfde met vrachtwagens. Je kan bijvoorbeeld één vrachtwagen hebben die door een mens wordt bestuurd, gevolg door zes zelf rijdende vrachtwagens.’

Portefeuille
In de portefeuille houdt Grandi de posities met de hoogste convictie aan. ‘We kunnen 25 tot 35 posities in portefeuille nemen. Momenteel hebben we 35 posities. De referentie-index is de MSCI World Index, maar is in feite niet representatief. Het is erg moeilijk om vandaag een correcte benchmark te vinden. Daarnaast zijn er nog verschillende IPO’s die in de steigers staan. Daar zitten mogelijk interessante bedrijven bij. AI staat nog in de kinderschoenen en zal zich blijven verspreiden in de economie.’

 

 

Bron: Jurgen Vluijmans – Investment Officer

Related Articles