2021 wordt een evenwichtiger jaar

Volgend jaar zou evenwichtiger moeten worden. En de lage rentevoeten zullen nog niet meteen verdwijnen.

Dat waren enkele conclusies van een gesprek dat Investment Officer had met Olivier de Berranger, directeur vermogensbeheer bij La Financière de l’Echiquier.


Wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit 2020?
‘De omvang en de ongeziene reacties van de overheden en centrale banken ten overstaan van de crisis die ontstond door de pandemie. Volgens mij is dat de grootste les die we kunnen trekken uit vorig jaar. De instellingen hebben ook lering getrokken uit voorgaande crisissen, met name die van 2008/2009, toen de budgettaire ondersteuning al gauw vervangen werd door spaarzaamheid. Dezelfde manier van werken zagen we trouwens tijdens de schuldencrisissen, in Griekenland, Italië en Spanje. De noodplannen die in 2020 werden uitgerold om het recessierisico in te dijken zijn niet enkel historisch door de bedragen die ervoor worden uitgetrokken, maar ook door de duur van de interventies.
En dat werkt. De economie begint aan te trekken. Dat zien we al in China, waar het bbp vandaag hoger ligt dan voor de crisis. De Verenigde Staten en Europa zullen eind 2021 begin 2022 hetzelfde parcours volgen.’

Welke LFDE-fondsen hebben de meeste inflows gehad?
‘Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, dat symbool staat voor de langjarige expertise van LFDE op het vlak van Europese small- en midcaps, heeft zijn activa onder beheer zien stijgen met ongeveer 1 miljard euro, van 1,3 miljard begin 2020 tot 2,3 miljard eind dit jaar.
Echiquier Artificial Intelligence, een internationaal thematisch fonds, heeft eveneens veel inflows gekend en dit jaar bijna 700 miljoen euro opgehaald.’

Kan de huidige situatie blijven duren, met name extreem lage discontovoeten die de groeiwaarden vleugels geven?
De Berranger: ‘We zullen minstens nog enkele kwartalen lage rentevoeten zien, dat is een zekerheid. 2020 was een hysterisch jaar, zowel op geopolitiek vlak als op het vlak van de reacties van de markten en de waarderingen in de cyclus. 2021 zal volgens ons een evenwichtiger jaar worden, zowel voor de internationale betrekkingen, het economisch beleid als de relatieve waarderingen van groei- en cyclische waarden.’
Bent u gepositioneerd voor een cyclisch herstel in 2021?
‘Kwaliteit en evenwicht genieten volgend jaar de voorkeur. In 2021 zullen we meer evenwicht zien tussen groeiwaarden en cyclische aandelen. Wij beleggen in kwalitatieve cyclische bedrijven, in ondernemingen met een gezonde balans maar ook in groeiwaarden waarvan de waardering nog niet extreem is. Het kernwoord van 2021 wordt ‘evenwicht’!’

Zijn de markten niet te optimistisch over de vaccins?
‘Het optimisme van de markten is ongetwijfeld wat overdreven qua timing. De uitrol van de vaccinatiecampagnes zal immers langer duren dan de markten vandaag denken, maar het optimisme is wel degelijk gerechtvaardigd.
We hebben meer visibiliteit gekregen, de hoop is realiteit geworden en we weten momenteel dat de gezondheidscrisis in 2021 afgelopen zal zijn dankzij de vaccins.’

Wat zijn de strategische ijkpunten voor LFDE in 2021?
'Na een sterke inflow in 2020 zullen we onze ontwikkeling in Europa een versnelling hoger schakelen. Wij zullen eveneens ons SRI- en impact gamma versterken. Na Echiquier Positive Impact Europe, dat werd gelanceerd in 2017, hebben we in Frankrijk net een nieuwe klimaat impactstrategie gelanceerd, die daarna over heel Europa zal worden gecommercialiseerd.
En de derde groeipool, naast de Europese aandelen, is de uitbreiding van ons internationaal thematisch aandelengamma, met meer focus op Echiquier World Next Leaders, een multithematisch fonds dat belegt in innovatieve bedrijven over de hele wereld in de thema’s van de toekomst, zoals artificiële intelligentie, gezondheidszorg 2.0 en hernieuwbare energie en e-commerce. Onze groeistrategie zal dus gebaseerd zijn op innovatie en de versnelde distributie van onze fondsen.’

 

Bron: Jurgen Vluijmans – Investment Officer

Related Articles