Een geldsom schenken - hoe pakt u dit nu het best aan?

 

Wilt u uw kinderen, kleinkinderen, een nichtje of neefje een financieel duwtje in de rug geven? De ‘bankgift’ leent er zich toe om op een eenvoudige en goedkope manier te schenken. U hoeft hierbij geen notaris te betrekken. Opgelet, een simpele overschrijving van de gelden alleen is niet voldoende, er zijn toch een aantal spelregels om te volgen...

Bewijsdocument.
U maakt na de overschrijving best een schriftelijk document op, ook wel een pacte adjoint genoemd, als bewijs van de bankgift en de datum waarop deze tot stand is gekomen.

Waarom een document opmaken? Hiervoor zijn verschillende redenen:

- Het schriftelijk document bewijst het kosteloze karakter (ook wel animus donandi genoemd) van de schenking.
- U vermijdt hiermee eventuele discussies in de toekomst met de fiscus of met (andere) erfgenamen.
- Erft u als kind, dan bewijst het document of een schenking op voorschot van erfenis dan wel buiten deel ontvangen werd. Dit kan belangrijk zijn om na te gaan of alle erfgenamen gelijk zijn behandeld en of een schenking rechtmatig ontvangen werd.
- Schenkt u uitdrukken alleen aan uw kind, dan bewijst het document dat de gelden enkel uw kind toebehoren (en geen deel uitmaken van een eventuele huwgemeenschap). Loopt het mis in de relatie van uw kind, dan fungeert het document als bewijs.

Het document bevestigt verder dat de begiftigde de schenking heeft aanvaard en zorgt dat er bepaalde voorwaarden aan de schenking kunnen verbonden worden. Zo kan bijvoorbeeld een beding van terugkeer voorzien worden in geval de begiftigde voor de schenker zou overlijden.

De overschrijving.
Het is van belang in de mededeling van de overschrijving géén melding te maken van de woorden “schenking” of “gift”. Volgens bepaalde rechtsleer en rechtspraak gaat het dan om een ongeldige schenking omdat deze niet op een juiste manier is verlopen of omdat niet aan de vormvereiste van een notariële akte is voldaan. Om ook hier alle discussie te vermijden, vermeldt u veiligheidshalve niets bij in het vakje mededeling en maakt u pas nadien een document op.

Geschenk versus schenking.
Wanneer gaat het nu precies om een geschenk en wanneer spreken we over een schenking?

Een som geld in een enveloppe of een overschrijving met vermelding van de gelegenheid (bv. Kerstmis, een verjaardag, een huwelijk) kan als een geschenk aanzien worden. Dit kan dus zonder betaling van erfbelasting, ongeacht wanneer u overlijdt.
Geeft u echter een dure auto cadeau, terwijl dat niet in verhouding staat met de omvang van uw vermogen, of schrijft u genereuze bedragen over naar uw kinderen om erf- of schenkbelasting te vermijden, dan is de kans vrij groot dat dit als een schenking beschouwd zal worden met alle juridische en fiscale gevolgen van dien.

Fiscale gevolgen.
Een bankgift is ook fiscaal interessant. Schenkt u via een bankgift, dan is er geen schenkbelasting verschuldigd, omdat het bewijs van een bankgift niet verplicht geregistreerd dient te worden.
Indien u bovendien niet overlijdt binnen de 3 jaar na de bankgift, zal er evenmin erfbelasting op de schenking verschuldigd zijn bij uw overlijden. 
De start van deze driejaarsperiode kunt u aantonen door het document aangetekend te verzenden. De poststempel zorgt dan voor een semi-vaste datum..

U kunt de driejaarstermijn van de erfbelasting ook buiten spel zetten door het document vrijwillig te laten registeren, direct na de opmaak of zelfs nog na bv. 2 jaar. In dat geval betaalt u wel schenkingsrecht, maar geen erfbelastingen (zelfs bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na schenking).

Hoeveel bedraagt het schenkingsrecht.
Het schenkingsrecht van roerende goederen is een vlak tarief en wijzigt dus niet in functie van het bedrag (anders dan bij vastgoed!). In Vlaanderen en Brussel bedraagt deze 3% ten aanzien van de kinderen (zogenaamde rechte lijn) en tussen partners. In Wallonië is dit 3,3%. In alle andere gevallen bedraagt de schenkbelasting 7% in Vlaanderen en Brussel en 5,5% in Wallonië. 

Hebt u een specifieke vraag over uw situatie, twijfel niet om contact op te nemen met ons!

 

Door: Mathias Mortier & Charlotte Van Den Branden - Connect BV

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Related Articles