Wekelijkse update - de zomervakantie is voorbij

 

Hoogtevrees of TINA?
Nieuwe beursrecords roepen vaak vragen op over hoe het verder moet: zit er nog meer in de tank of moeten we ons klaarmaken voor een correctie? Correcties op financiële markten zijn nooit uit te sluiten. Zelfs in de langste beursrally’s uit de geschiedenis waren er (korte) periodes waarin de markten naar adem zochten, maar net zo goed snel weer opveerden omdat de fundamenten van de beurswaardering niet echt in gevaar waren. Op dit ogenblik zijn er evenwel weinig reden om aan de fundamenten van de huidige markthausse te twijfelen.
Het einde van de schoolvakantie is altijd een goed moment om even terug te blikken op de voorbije zomer. Anders dan het aantal uren zon was het op de beurzen wel een vruchtbare zomer.

Visie op aandelen blijft positief, selectief zijn is de boodschap.
Belangrijkste reden hiertoe is dat er op vandaag geen aanwijsbare redenen zijn om te twijfelen aan de fundamenten van de verdere beursgroei:

• De wereldeconomie is zich volop aan het herstellen van de covid-crisis en de economische groei wordt verwacht nog geruime tijd boven gemiddeld te blijven.
• De recent gepubliceerde bedrijfsresultaten waren veel sterker dan verwacht en de prognoses worden nog steeds opwaarts bijgesteld.
• De centrale bankiers zijn niet van plan het groeiherstel ook maar iets in de weg te leggen. Verder dan een erg geleidelijke afbouw van het aankoopprogramma van obligaties vanaf begin 2022 zal Federal Reserve niet gaan. De ECB praat veel maar zal het rentebeleid de  eerstvolgende jaren wellicht niet aanpassen.
• Dat de recente inflatieopstoot eerder een tijdelijk fenomeen blijkt te zijn (gevoed door basiseffecten van de energieprijzen en tijdelijke marktverstoringen door covid), legitimeert de lage rente politiek van de centrale bankiers.

(Over)waardering?
Sterk blijvende fundamenten dus, maar dan rijst de vraag of de markt al niet te veel rekening houdt met al dit goede nieuws? De aandelenmarkten zijn niet goedkoop, maar van een overdreven optimisme kan niet worden gesproken. Sterker nog: de winstcijfers zijn de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan de beurskoersen waardoor de marktwaardering zelfs is afgenomen. Nieuwe recordkoersen maar geen recordwaarderingen dus!.

Conclusie.
Zonder negatieve indicaties over groei en bedrijfswinsten lijken de beleggingsstromen in de komende maanden vooral richting aandelenmarkten te blijven wijzen. De lage rente maakt alternatieven in obligaties en cash erg onaantrekkelijk. (TINA: There Is No Alternative). Wie er toch in belegt, moet het stellen met een laag rendement. Voor wie rendement zocht in beleggingsinstrumenten zonder intrinsieke waarde zoals cryptomunten of 'gehypete' groeiaandelen (Tesla: +796% of Netflix: +165% rendement in 2020) zijn de risico's groter. Terecht werd de afgelopen maanden vanuit verschillende hoek gewezen op de gevaren van dit soort 'beleggingen'.

 

Door: Mathias Mortier - Connect BV

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Related Articles