Wekelijkse update

 

Alles stijgt!
De Amerikaanse productieprijzen, exclusief voeding en energie, zijn met 3,1% gestegen op één jaar tijd. Dat is het hoogste peil in tien jaar, en boven de al stijgende consensus van 2,6%. Inflatie is geen spookbeeld: ze is er wel degelijk. Laten we echter eens de zaken in perspectief zetten. Ten eerste spreken we hier over de productieprijzen, niet over de consumptieprijzen. Die inflatie zal niet per se volledig worden doorgerekend aan de consument. Ten tweede moeten we ook kijken naar de basiseffecten: maart 2020 was de maand waarin talrijke inflatiedata een dieptepunt bereikten. Het is logisch dat één jaar later de prijzen zich in belangrijke mate normaliseren.

Ongeziene diensten.
Na de recente publicatie van de enquête over de verwerkende nijverheid in de Verenigde Staten die een record brak dat terugging tot 1983, overtrof de enquête van de dienstensector in maart alle beschikbare historische gegevens; ze kwam uit op 63,7 tegenover een verwachte 59. Het feit dat de gezondheidsbeperkingen in de Verenigde Staten gedeeltelijk werden opgeheven en dat de maand februari achter de rug is, waarin het uitzonderlijk koud was en de economie vertraagde, verklaart dit krachtige herstel. Dat zou weleens kunnen blijven duren, waarschijnlijk tegen een redelijker tempo, gezien de stimulusmaatregelen die de regering-Biden heeft goedgekeurd.

 

 

   Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles