De wereld en de markten - 02/2021

Aandelen gaan erop vooruit, maar obligaties lijden zwaar onder de rentestijging:

 • De aandelenmarkten, die zeer fors waren gestegen tot de laatste week van de maand, tekenen een uitgesproken positief rendement op. De macro-economische cijfers zijn solide, de bedrijven maken goede resultaten bekend en er is vooruitzicht op een heropening van de economie dankzij de vaccinatiecampagnes. Hierdoor nam de risicobereidheid fors toe.
 • Tegen het einde van de maand corrigeerden de aandelenmarkten echter door de bruuske stijging van de rentevoeten. Vooral de weinig cyclische en duur gewaardeerde groeibedrijven (technologie, gezondheidszorg, enz.) kregen zware klappen. De Europese indices, die minder zulke aandelen bevatten dan hun Amerikaanse tegenhangers, hielden beter stand. De opkomende markten, die daarnaast werden getroffen door de vrees dat de monetaire en budgettaire ondersteuning in China zou afnemen en leden onder winstnemingen, waren de hekkensluiters. De cyclische/valuebedrijven daarentegen deden het uitstekend.
 • De langetermijnrentes gingen in de loop van de maand fors hoger omwille van een sterke stijging van de inflatieverwachtingen, met name in de Verenigde Staten. Zo bereikte de 10-jarige rente in de VS een niveau van 1,60% (en sloot de maand af op 1,41%) terwijl deze aan het begin van het jaar nog maar 0,90% bedroeg. Bijgevolg moesten vastrentende effecten, met name de meest rentegevoelige effecten, fors terrein prijsgeven.
 • De olieprijs ging net zoals de meeste grondstoffen fors hoger, waardoor de inflatievrees nog meer werd aangewakkerd, hoewel deze effecten van nature meer van voorbijgaande aard zijn.
 • De volatiliteit op korte termijn bereikte tegen het eind van de maand opnieuw een piek, hoewel de grote indices vrij weinig schommelden. Ondanks de schijnbare rust waren de stijlbewegingen onderliggend erg aanzienlijk. Hierdoor werden weinig cyclische groeiactiva gedumpt (vooral in de grote indices, met name de Amerikaanse) in het voordeel van meer value/cyclische activa, eerder dan een globale stijging van de risicoaversie.

De prestaties van de belangrijkste activaklassen in februari.

 

Positieve rendementen, maar de markten blijven nerveus.

De langetermijnvooruitzichten blijven gunstig.

 • De vaccinatiecampagnes beginnen over de hele wereld tractie te krijgen. Hierdoor kunnen de beperkingsmaatregelen aanzienlijk worden versoepeld. Dat is vooral het geval in het Verenigd Koninkrijk, dat een geleidelijke opheffing van de lockdown voorziet, die tot in juni zal lopen.
 • De monetaire en budgettaire steunmaatregelen blijven krachtig. Bovenop het feit dat het versoepelende monetair beleid aangehouden zal blijven, zal het 3e herstelplan dat werd goedgekeurd in de Verenigde Staten bijkomende brandstof geven aan het economische herstel.
 • De activiteit in de wereldwijde verwerkende nijverheid blijft erg sterk. En bovendien zal de heropening van de economieën in de toekomst de activiteit in de dienstensector doen aantrekken.

Er zijn echter nog pijnpunten om in de gaten te houden.

 • De gezondheidstoestand is immers nog niet onder controle, en de besmettingen gaan in bepaalde landen weer de hoogte in.
 • Het sterke herstel, vooral in de industrie, doet vermoeden dat de inflatie weer zal aantrekken. Hoewel dat vanuit zuiver macro-economisch standpunt geen slecht nieuws zou zijn, zijn de markten wel beducht voor een sneller dan verwachte verstrakking van het monetair beleid. Hierdoor gaan ook de rentevoeten de hoogte in, wat niet-cyclische groeibedrijven met een hoge waardering onder druk zet.
 • De Chinese overheid is alert voor het risico op een oververhitting. Het spectaculaire herstel van de Chinese groei sinds de zomer geeft de overheid en de centrale bank wat bewegingsruimte om een minder versoepelend beleid te gaan voeren en om de meest kwetsbare segmenten van de economie te saneren (schulden van ondernemingen, vastgoed). Die afgebouwde steun kan druk zetten op de waardering van Aziatische activa.

 

 Redactie afgerond: 03 maart 2021. 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles