Wekelijkse update

Inflatie zit in de lift. 

De productieprijzen in de Verenigde Staten, waarvan men had verwacht dat ze doorgaans stabiel zouden blijven, waren in januari veel hoger dan verwacht, en stegen in de loop van de maand met 1,3%. Die evolutie kan niet enkel worden toegeschreven aan de stijging van de energieprijzen, aangezien de kerninflatie (zonder voeding- en energieprijzen) dezelfde dynamiek volgt als de globale index, met name +1,2% in de loop van de maand. Dat bevestigt de indicaties die de bedrijven hebben gegeven in de recente enquêtes (PMI, NFIB), die wezen op een nieuwe versnelling van de prijzen van productiemiddelen.

Ongezien gezond.
De harde cijfers in de Verenigde Staten zijn veel hoger dan verwacht en bevestigen de goede gang van zaken in de economie die blijkt uit de gegevens van de enquêtes. De industriële productie, die in januari met 0,9% steeg, blijft stevig stijgen, terwijl de kleinhandelsverkopen fors hoger gaan, met name +5,3% op een maand tijd, dankzij de directe steunmaatregelen aan de huishoudens, die voor een groot deel direct worden uitgegeven.

Een verschillende ambiance in elke kamer.
De voorlopige PMI's van februari wijzen op een brede kloof tussen de activiteit in de verwerkende nijverheid en die van de dienstensector in de eurozone. Terwijl we in het eerste segment een versnelling zien en een verrassende stijging, zien we in het tweede segment nog steeds een snelle krimp en een teleurstelling. De gezondheidsmaatregelen die worden genomen blijven zwaar wegen op de dienstensector. In de Verenigde Staten daarentegen blijven deze twee sectoren op volle toeren draaien.

 

 

 

 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier

Related Articles