In de kijker : Alexis Bienvenu

Reeds van bij de start is Alexis Bienvenu nauw betrokken bij het beheer van de Connect Portfolio’s. Alexis maakt deel uit van het Asset Allocation Team van La Financière de L’Echiquier en ontfermt zich dagelijks over de strategische beslissingen binnen de Connect Portfolio’s. Alexis studeerde af aan de Ecole Normale Supérieure in Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud) en is tevens doctor in de filosofie. In 2006 begon hij als verantwoordelijke voor de selectie van fondsen bij Stamina Asset Management, een eveneens Franse beheerder die in 2018 werd opgeslorpt door La Financière de L’Echiquier. Daarvoor was hij docent en onderzoeker op het gebied van kansberekening waaruit zijn liefde groeide voor de financiële markten.


Waarom zeepbellen niet per se slecht hoeven te zijn?

De toegenomen aandacht voor oververhitte markten duiden op tekenen van efficiëntie, aldus Alexis Bienvenu van LFDE.
De vrees voor een zeepbel op de aandelenmarkten groeit opnieuw, zeker nadat recent de waardering van aandelen zoals Gamestop en andere aandelen met lage waarderingen plots de lucht waren ingeschoten. Het ‘moment de gloire’ van de miljoenen kleine beleggers is dan wel voorbij, het stemt toch tot nadenken.

Velen aanzien zeepbellen als een ‘onvermijdelijk’ onderdeel van de financiële markt. Maar is dit per definitie een slechte zaak? Niet altijd, zo vertelt Alexis. Er zijn in het verleden ook momenten geweest waarop financiële bubbels een belangrijk onderdeel vormden voor het verbeteren van de efficiëntie binnen de markt.

‘De IT-zeepbel die we in het begin van de jaren 2000 zagen, was vooral een kwestie van timing en rijpheid. Als je kijkt naar sommige van de ideeën die toen werden besproken, is het interessant om te zien hoe ze zich 10 jaar later met succes ontwikkelden.'

Volgens Alexis kan dit worden gezien als iets dat lijkt op een ‘slimme zeepbel’. Het fundamentele principe is goed, maar de timing onnauwkeurig. De markten lopen op dat moment te ver voorop op goeie ideeën die zich nog verder moeten ontwikkelen.
Op termijn kunnen financiële bubbels zelfs voordelen opleveren, omdat de regelgeving die ermee gepaard gaat vaak gedwongen wordt te veranderen en te verbeteren. Voorbeeld hiervan is de bankensector die na de financiële crisis van 2008 onder streng toezicht kwam te staan en onder andere verplicht werden om grotere liquiditeitsbuffers aan te leggen.

Er blijft één fundamentele uitdaging, en dat is timing. ‘Het is heel moeilijk om te zeggen welk activa een financiële bubbel zijn en welke dat niet zijn. We kunnen het beoordelen op basis van wat we denken wat duur is versus wat we denken dat het waard is, maar dat is deels subjectief. En sommige investeringen die ogenschijnlijk zeer duur zijn, blijken soms hun prijs waard te zijn, zoals het geval was voor Amazon in de afgelopen twee decennia.' Met andere woorden, iets wat duur is volgens klassieke maatstaven, zoals koers/winstverhouding of koers/boekwaarde, is niet standaard een bubbelactief. Op dit moment is het sowieso moeilijk om te oordelen op basis van het verleden, aangezien we voorheen nooit een periode gekend hebben met zoveel negatieve rentes. Misschien kijken we over 20 jaar terug op deze periode en schrijven we het gewoon af als een gekke periode voor waarderingen. Misschien wordt Tesla op die manier wel de nieuwe Amazon, en zullen we over vele jaren de huidige (extreem hoge?) koerswaarde niet als een bubbel beschouwen.

Dit alles staat dan weer in schril contrast met de ‘tulpenzeepbel’ van 1637 in Nederland, die als relatief “dom” kan worden beschouwd. Iedereen weet dat zo’n bol geen huis waard is. Je koopt er alleen een omdat je hem snel duurder hoopt te verkopen. Maar zodra er geen kopers voor nog hogere prijzen meer zijn, vlucht iedereen naar de nooduitgang en klapt de bubbel in elkaar. Je kan de GameStop-beleggers zoveel je wil oproepen om niet te verkopen. Uiteindelijk doen de hebzucht en de vrees hun werk. Niemand wil als laatste blijven zitten met iets waardeloos.

Duurzaam beleggen gaat erom wat een asset aan waarde kan toevoegen op lange termijn, niet om het korte termijn piramidespel zoals bij Gamestop of BlackBerry, want dat is pure speculatie. Tulpen hadden duidelijk een maximumprijs en geen toegevoegde waarde, terwijl het internet een innovatie was die de wereld deed veranderen. (ondanks de Dot-com bubbel in het jaar 2000)!


Door: Chris Sloley - citywireselector.com – 18.02.2021

Redactie en vertaling door: Mathias Mortier (Connect) - Charlotte Van Den Branden (Connect)

 

 

 

Related Articles