De wereld en de markten - 11/2020

In november presteerden risicovolle activa erg goed. Waarom?

 • We stonden dicht bij een 'zwartgallig scenario' toen de Amerikaanse verkiezingen waren afgelopen (een moeizame overwinning van de Democraten die door Donald Trump werd betwist, een verdeeld Congres en een Republikeinse Senaat). Maar toch speelde dit uiteindelijk in de kaarten van risicovolle activa. Beleggers beseften immers dat het dankzij het verdeelde Congres mogelijk wordt om de hervormingen door te drukken die het meest gunstig zijn voor de economie en de markten, en tegelijkertijd ook de hervormingen tegen te houden die de meeste schade zouden toebrengen, met name de grote belastingverhogingen.
 • Het duo Pfizer/BioNTech en later ook het farmabedrijf Moderna kondigden aan dat ze bijzonder werkzame vaccins hebben (zowat 95% immuunrespons). Ze zouden tegen het eind van dit jaar goedgekeurd kunnen worden. Zo zouden we de gezondheidscrisis binnenkort achter ons kunnen laten, en zou de economische activiteit weer snel kunnen aantrekken.
 • Deze vooruitzichten speelden vooral in het voordeel van de bedrijven die het meest conjunctuurgevoelig zijn. De sectoren met de meeste valuekenmerken konden zo een deel van hun achterstand op de groeibedrijven inlopen. Dat bleek erg gunstig voor Europese aandelen, die het meest hadden geleden onder de nieuwe lockdownmaatregelen die eind oktober waren aangekondigd. Ook de olieprijs profiteerde van de situatie, want hij steeg met 25% en bereikte zo het hoogste peil sinds begin maart.
 • De volatiliteit op korte termijn is sterk teruggevallen en staat opnieuw op het laagste niveau sinds februari. Dat wijst erop dat beleggers de volgende maanden rooskleuriger inzien.
 • De maatregelen van de centrale banken zijn nog steeds een grote steun. Bovendien zal de Europese Centrale Bank nieuwe maatregelen aankondigen op haar bijeenkomst in december. Ook de Amerikaanse Federal Reserve zou haar steunmaatregelen voor de economie nog kunnen aanscherpen.
 • Defensieve activa, vooral obligaties, vielen uit de gratie omdat beleggers massaal nieuwe posities innamen in aandelen. Er blijft echter nog potentieel in bedrijfsobligaties, vooral dan in 'High Yield'.

De prestaties van de belangrijkste activaklassen in november.

De gunstige uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen en het vaccinnieuws zorgen voor opluchting.

Het politiek risico is afgenomen en het gezondheidsrisico is weggeëbd.

 • De Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben een gemengd resultaat opgeleverd. Uiteindelijk heeft Joe Biden het pleit gewonnen. Het was echter lange tijd niet zeker dat hij het ging halen, want Donald Trump betwistte de uitslag. Het Congres is verdeeld en de Republikeinen behouden de meerderheid in de Senaat. Dit 'worstcasescenario' werd uiteindelijk positief geïnterpreteerd door de markten, want dankzij het verdeelde Congres kunnen de meest controversiële hete politieke hangijzers zoals de grote belastingverhogingen die op het programma stonden van de Democratische kandidaat onder controle worden gehouden.
 • Hoewel het virus nog steeds actief circuleert, en er een derde golf woedt in de Verenigde Staten, kondigden Pfizer/BioNTech en Moderna aan dat ze vaccins hebben ontwikkeld met een hoge werkzaamheidsgraad. Dat doet het beste verhopen voor de gezondheidstoestand. De vaccinatiecampagnes zouden deze maand mogelijk al van start kunnen gaan.
 • De beperkingsmaatregelen die Europa heeft opgelegd en de derde besmettingsgolf in de Verenigde Staten zouden de groei in het vierde kwartaal onder druk kunnen zetten, vooraleer er begin volgend jaar waarschijnlijk een herstel komt.

De overheden en centrale banken ondersteunen nog steeds de groei.

 • De ongezien uitgebreide monetaire en begrotingsmaatregelen zullen nog erg lange tijd doorwerken. De centrale bankiers en overheden hebben blijkbaar nog heel wat bewegingsruimte. Er is immers geen inflatie en er is evenmin druk op de wisselkoersmarkten of rentevoeten.
 • Zowel de ECB als de Fed zal normaal gezien begin december nieuwe maatregelen aankondigen om het economische herstel verder aan te zwengelen. Het is mogelijk dat er ook een tweede herstelplan komt in de Verenigde Staten.
 • Dankzij al deze maatregelen zouden we de vertraging in het vierde kwartaal van 2020 zonder al te veel kleerscheuren moeten doorkomen, en zou de activiteit in 2021 sterk moeten aantrekken.

 

 

  Beheersteam La Financière de L’Echiquier