Loading color scheme

Connect Dynamic Portfolio

Connect Dynamic Portfolio: Beheersverslag 31/03/2022

Connect Fundamental Portfolio

RISICONIVEAU.
RENDEMENT.DOELSTELLING.

De portfolio stelt zich als doel een waardestijging na te streven op middellange en lange termijn, teneinde het beter te doen dan de prestaties van de gemiddelde wereldwijde aandelenmarkt (MSCI World Net Total Return EUR index)KENMERKEN VAN DE PORTFOLIO.

Startdatum 01/10/2021
Beheerder:  La Financière de L’Echiquier
Toezichthouder: AMF
Depothoudende bank: BNP Paribas Securities Services
Referentievaluta: EUR
Domicilie van de portfolio: Frankrijk
Juridische structuur:  SICAV – ISIN FR0014003QT4
Beheerskosten:  1,45 %
Type deelbewijzen:  Kapitalisatie
Frequentie van de waardebepaling: Dagelijks
Risicoklasse (SRRI) 6
Kapitaalgarantie:   Nee

Download hier:
KIID Connect Dynamic Portfolio (NL)
KIID Connect Dynamic Portfolio (FR)

 

DISCLAIMER:
De vermelde informatie op deze internetpagina mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet volledig. De getoonde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. Wees er u van bewust dat beleggen risico’s inhoudt, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten zijn dan ook geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige rendementen of prestaties van het fonds. Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstig rendement of toekomstige prestaties. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document, noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan genomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na rijp beraad, met de hulp van zijn eigen adviseurs, over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over de kenmerken, de kosten en de risico's van de financiële instrumenten die in de beheersmandaten zijn of kunnen worden opgenomen (zoals de KIID) is te allen tijde kosteloos verkrijgbaar.

 
 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.